vrijdag 3 juli 2015

Tweede kwartaal 2015: stevig herstel houdt aan

1 juli 2015 (Bron: Woningmarktrapport.nl)


Het tweede kwartaal van 2015 was een uitstekend kwartaal voor de woningmarkt. Uit gegevens van Funda blijkt dat er ruim 41.000 woningen verkocht werden. Dat is ongeveer 20% meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar en vergelijkbaar met het laatste kwartaal van 2014, dat ook uitzonderlijk goed was. Vergeleken met de periode voor de crisis zijn de verkoopaantallen nog 20% lager.

Woningmarkt weer bijna gezond te noemen.
Honk rekent elk kwartaal een rapportcijfer uit voor de gezondheid van de woningmarkt. Momenteel scoort de markt een 5,4. Een jaar geleden was dit een 5,0. Bij het cijfer 6 is de woningmarkt gezond te noemen. Vooral de lage rentestand zien we als een belangrijk potentieel risico voor de markt. Hoewel een sterke stijging van de rente niet wordt voorzien, zal er een grote vraaguitval optreden wanneer dit wel gebeurt. Ook de verkooptijden zijn nog niet gunstig: gemiddeld staan huizen nog lang te koop.

Vooral nieuwere woningen in trek
De woningmarkt verslechterde sinds medio 2008 en bereikte haar dieptepunt in 2013. Herstel is sinds medio 2014 duidelijk waarneembaar en vertaalt zich vooral in een stijging van het aantal verkopen. Het herstel van de verkoopaantallen is het sterkst bij woningen die in het vinex-tijdperk zijn gebouwd (vanaf de jaren '90). Bij wederopbouwwoningen is het herstel juist minder. Waar tijdens de crisis vooral de tussenwoningen de markt gaand hielden, is nu te zien dat ook andere woningtypes sterk herstellen. Vooral appartementen - in een betaalbare prijsklasse - zijn in het afgelopen jaar veel meer verkocht, maar ook de verkoop van twee-onder-een-kap-woning en vrijstaande woningen trekt met ruim 20% groei sterk aan.

Type woningAantal verkopenStijging (%)
Q2-2014Q2-2015
Tussenwoning10.10011.900+18%
Halfvrijstaand4.7005.700+21%
Vrijstaand3.1003.800+23%
Appartement36004.800+32%
Totaal21.50026.200+22%
Bron: Funda.nl

Duurdere huizen nog lang te koop
Met name voor vrijstaande woningen geldt nog wel dat ze erg lang te koop staan: gemiddeld langer dan 2 jaar. Huizen boven de 300.000,- verkopen sowieso nog erg lastig. Bovendien neemt het  aantal aangeboden duurdere woningen toe, waardoor huizen in deze prijsklasse gemiddeld nog anderhalf jaar of meer te koop staan. De huizen in een prijsklasse van 200.000,- tot 250.000,- verkopen het snelst, maar ook hier geldt een gemiddelde (theoretische) verkooptijd van 13 maanden.

Prijsherstel is beperkt of niet aanwezig. 
Omdat er meer duurdere huizen worden verkocht stijgt de gemiddelde huizenprijs snel. Dat betekent niet dat de waarde van een individueel huis ook sterk stijgt. Bij gewilde woningen op gewilde locaties treedt wel een stijging op, maar voor het meeste aanbod is hier geen sprake van, omdat het aanbod van vergelijkbare woningen nog groot is.

Regelgeving en rente maken kopen veel aantrekkelijker dan huren
De sterk groeiende vraag is deels te verklaren uit de de lage rente, in combinatie met de sterk stijgende huren die door overheidsbeleid zijn ingegeven. Wie kan kopen gaat kopen, lijkt het devies, nu banken bovendien ook weer wat meer uitlenen. Wie nu een modaal inkomen heeft kan bij de grote banken gemiddeld € 153.000,-. Een jaar geleden was dat € 144.000,-.

Historische piek in hypotheekaanvragen
Hypotheekadviseurs draaien overuren,blijkt uit gegevens van het NHD, een organisatie die veel van de hypotheekaanvragen elektronisch afhandelt. Het betrof in het tweede kwartaal ongeveer 93.000 hypotheken, tegen 51.000 een jaar eerder. De piek zal deels samenhangen met de verlaging van het bedrag waarvoor een Nationale Hypotheek Garantie kan worden afgesloten. Per 1 juli gaat dit bedrag omlaag naar € 245.000,-. Een andere oorzaak zijn de signalen van een mogelijke rentestijging: enkele hypotheekbanken verhoogden de afgelopen maand hun tarieven licht.

Beperkt herstel in het verschietWij verwachten dat het herstel van de woningmarkt in de tweede helft van 2015 behouden blijft en zich licht beperkt zal voortzetten, mits de rente laag blijft. Omdat het herstel van de woningmarkt in het derde kwartaal van 2014 is ingezet, verwacht zij in vergelijking met vorig jaar geen grote verbeteringen in de cijfers waar te nemen. De verlaging van de Nationale Hypotheek Garantie zal naar verwachting geen noemenswaardig effect hebben. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten