donderdag 21 maart 2013

Prijzen koopwoningen opniveau 2003

Bron: Verzekeringsnieuws

Koopwoningen ruim 8 procent goedkoper dan jaar eerder

tekoopBestaande koopwoningen waren in februari 8,3 procent goedkoper dan in februari 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is kleiner dan in januari. Toen waren huizen 9,6 procent goedkoper. De index van het CBS en het Kadaster geeft de prijsontwikkeling weer van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland.
De prijzen van bestaande koopwoningen lagen in februari 2013 op ongeveer hetzelfde niveau als medio 2003. Ten opzichte van augustus 2008, toen de prijzen een piek bereikten, bedraagt de prijsdaling ruim 18 procent.
In de eerste twee maanden van 2013 wisselden 14 157 woningen van eigenaar. Dat is bijna 5 procent minder dan in dezelfde periode een jaar geleden.
Eigen woning van ruim één miljoen huishoudens onder water
Begin 2011 waren er 4,2 miljoen huishoudens met een eigen woning. Bij ruim één miljoen was de waarde van deze woning op dat moment lager dan de fiscale hypotheekschuld. Sinds 2008 is het aandeel huishoudens met een woning met onderwaarde bijna verdubbeld: van 13 procent tot 25 procent.
Onderwaarde vooral bij jongere huishoudens
Bij bijna zes op de tien eigen woningen die onder water staan, is de eigenaar jonger dan 40 jaar. Deze groep heeft het eigen huis vaak gekocht in de periode vlak voordat de huizenprijzen gingen dalen en heeft nog maar een (klein) deel van de hypotheekschuld afgelost.
Van de huizenbezitters onder de 40 jaar, is er bij 60 procent sprake van onderwaarde van de eigen woning. Bij de huishoudens met een hoofdkostwinner tussen de 25 en 30 jaar is dat zelfs drie kwart. Onder 65-plussers is het aandeel met onderwaarde minder dan 2 procent.
Onderwaarde het hoogst bij hoofdkostwinner van 25 tot 35 jaar
In de gevallen waarin de waarde van de eigen woning lager is dan de fiscale hypotheekschuld, gaat het gemiddeld om een bedrag van 13 duizend euro. Bij jonge huishoudens staat de eigen woning niet alleen het vaakst onder water, ze hebben gemiddeld ook de hoogste onderwaarde. Begin 2011 bedroeg de gemiddelde onderwaarde bij een huiseigenaar tussen de 25 en 35 jaar bijna 30 duizend euro. Bij een 65-plushuishoudens was dat slechts zo’n duizend euro.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten