donderdag 22 november 2012

Nieuwe hypotheekregels per 1 januari 2013


Nieuwe hypotheekregels per 1 januari

Tenzij de Tweede en Eerste Kamer nog anders beslissen, zijn op 1 januari 2013
nieuwe hypotheekregels van kracht.

Allereerst geldt voor nieuwe hypotheken dat de rente alleen nog aftrekbaar is
als de hypotheek gedurende de looptijd volledig en ten minste annuïtair wordt
afgelost. Die ingreep heeft het eerste jaar nauwelijks invloed op de nettorentelasten,
maar loopt in de jaren daarna op.

De eerste tien jaar gaat het om enkele procenten, aan het einde van de looptijd gaat
het om zo'n 40 tot 50 procent hogere maandlasten. Overigens worden alle onherroepelijke koopovereenkomsten van vóór 1 januari nog aangemerkt als bestaande gevallen,
ook al wordt het huis pas uiterlijk in 2013 geleverd.

Daarnaast krijgen huishoudens die een spaar- of aflossingsvrijehypotheek met
Nationale Hypotheekgarantie hebben, bij verhuizing na 1 januari 2013 geen
aflossingsverplichting. Het Waarborgfonds Eigen Woningen zal de regels aanpassen
zodat mensen hun bestaande spaar- of aflossingsvrije hypotheek met een garantie
na 1 januari 2013 kunnen meenemen naar de volgende woning, zonder dat wordt
 geëist die lening geleidelijk af te lossen. Na de eerdere tegengestelde berichtgeving
van NHG heeft minister Blok mede op aandringen van de NVM ingegrepen.

Restschuld
Een andere maatregel heeft betrekking op de restschuld. Wie zijn huis met verlies
verkoopt en een lening afsluit om de restschuld af te betalen, kan de rente van die
lening aftrekken van de belasting. De regeling geldt maximaal tien jaar en is reeds
op moment van aankondiging ingegaan

De maatregel is bedoeld om huiseigenaren tegemoet te komen als ze met een
restschuld blijven zitten en geldt ook voor mensen die van een koop- naar een
huurwoning verhuizen.

Hierbij is het overigens geen voorwaarde dat de totale restschuld moet zijn afbetaald
in die tien jaar.

Startersleningen
Het kabinet komt nog met nieuwe voorstellen om de mogelijkheden tot startersleningen
uit te breiden. Na de commotie over tijdelijke stopzetting wegens onduidelijkheden
heeft minister Blok door middel van een beleidsbesluit via de Belastingdienst geregeld
dat de verstrekking van startersleningen doorgang kan vinden. Tevens is er voor 2013
in ieder geval al 20 miljoen aan aanvullend budget vanuit het Rijk toegezegd.

Per 1 juli 2013 wordt de tijdelijk verhoogde NHG-borgingsgrens weer een stukje
afgebouwd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten