donderdag 26 juli 2012

Makelaar en klant op één lijn bij vaststellen vraagprijs woning


door  Redactie Vastgoed woensdag 25 juli 2012 11:59
Makelaars en particulieren die hun huis te koop hebben staan, zitten behoorlijk op één lijn waar het aankomt op het vaststellen van de vraagprijs voor de woning. Tegelijkertijd lijken makelaars het inschattingsvermogen van hun klanten laag te waarderen. Dat blijkt uit onderzoek van Vastgoed Magazine en KijkMijnHuis onder ruim 1.000 particulieren die hun woning te koop hebben staan en ruim 400 makelaars.
Makelaarsorganisaties wijzen er de laatste tijd regelmatig op dat mensen die hun woning te koop zetten, vasthouden aan een onrealistisch hoge vraagprijs waardoor het huis niet of pas na heel lange tijd verkocht wordt. Ook makelaars zelf blijken die ervaring te hebben. Slechts 16 procent vindt dat klanten realistisch zijn in het vaststellen van de vraagprijs. Volgens de helft (51 procent) is dat 'soms' het geval en 33 procent vindt dat klanten niet of niet echt realistisch zijn bij het vaststellen van de vraagprijs.

Het opmerkelijke is nu dat zeven van de tien woningverkopers zegt dat de vraagprijs die zijn makelaar adviseerde, overeenkomt met zijn verwachtingen. Slechts 16 procent kon zich niet vinden in het advies. Deze schijnbare tegenstelling valt op twee manieren te verklaren: ofwel het lukt het de makelaars de hooggespannen verwachtingen van hun klanten bij te stellen, of dit komt doordat makelaars wel zien dat de vraagprijs onrealistisch hoog is, maar toch meegaan in de wens van hun klanten - wellicht uit de vrees de verkoopopdracht anders mis te lopen.

Inschatten verwachte verkooptijd

Bij het inschatten van de verwachte verkooptijd van hun woning zijn de klanten al wat realistischer, aldus de makelaars. Want 34 procent van hen vindt zijn klanten realistisch als het gaat om de inschatting van de verkooptijd, 26 procent vindt van niet. Tegelijkertijd is dit het onderdeel van de dienstverlening van makelaars met het grootste afbreukrisico. Want van de woningverkopers zegt 36 procent dat de doorlooptijd die de makelaar aangaf niet overeenkomt met zijn verwachting.  Slechts bij 38 procent stemden verwachting en advies overeen. Ook deze uitkomsten roepen vragen op: makelaars vinden de inschatting van de verkooptijd door hun klanten realistischer dan in het geval van de vraagprijs, terwijl klanten zelf aangeven dat verwachting en advies juist verder uiteen lopen. Blijkbaar kunnen makelaars en klanten elkaar eerder vinden op een inschatting van een realistische vraagprijs dan op de tijd die het kost de woning te verkopen.
Tendmeter vraagprijs

Geen opmerkingen:

Een reactie posten