dinsdag 21 februari 2012

Economen lanceren plan woningmarkt

21 FEBRUARI 2012, via NVM

De hypotheekrenteaftrek moet worden afgebouwd tot maximaal 25 procent, de aflossingstermijn voor hypotheken kan net als de pensioenleeftijd verlengd worden en corporaties moeten ’reële huren’ gaan vragen. Dat zijn drie van de punten uit een zes punten tellend ’langetermijnplan voor de woningmarkt’, dat een brede groep van 23 prominente economen deze week presenteert in de vorm van een manifest.

Initiatiefnemers zijn de Tilburgse hoogleraar Lans Bovenberg en de decaan van de Duisenberg School of Finance Dirk Schoenmaker. Bij de ondertekenaars zijn ook prominente hoogleraren als Arnoud Boot, Sweder van Wijnbergen, Hugo Priemus en Herman Wijffels. Hoewel het manifest zelf nog stilgehouden wordt omdat de groep het plan pas morgen wil lanceren, bevestigen ingewijden in De Telegraaf dat initiatiefnemer Bovenberg zijn plannen onlangs al heeft gelanceerd in een speciale editie van het NVMagazine over de woningmarkt.

Daarin zegt de Tilburgse hoogleraar en prominent CDA-econoom: "Er is een langetermijnplan nodig voor de hele woningmarkt. Dit plan heeft een aantal elementen. Om de kloof tussen huur- en koopmarkt te dichten, het zogenoemde scheefwonen aan te pakken en de arbeidsmobiliteit te bevorderen, gaan woningcorporaties reële huren vragen voor huurwoningen. Corporaties kunnen een inkomensafhankelijke korting geven op de huur."

Bovenberg zegt ook in het interview dat de hypotheekaftrek geleidelijk verminderd moet worden, zonder dat dit leidt tot fors hogere woonlasten. De maximale aftrek moet met 1 procent per jaar worden afgebouwd. Nu bedraagt de maximale hypotheekrenteaftrek voor de hoogste inkomens 52 procent. "Dat zou je over een periode van bijvoorbeeld 27 jaar kunnen afbouwen naar ongeveer 25 procent. Dat is een houdbaar niveau."

Volgens het langetermijnplan gebruiken we nu onze pensioenbesparingen onvoldoende om de woningmarkt te financieren. "Hierdoor moet ons bankwezen een heel groot gedeelte van het geld uit het buitenland halen waardoor het bankwezen kwetsbaar is voor herfinancieringsrisico’s en de financieringskosten voor het MKB en starters stijgen. Het is daarom belangrijk dat we lange termijn beleggers zoals pensioenfondsen op een verstandige manier gaan betrekken bij het financieren van hypotheken. Hier kunnen we veel leren van het Deense hypotheekmodel. Denemarken is vergelijkbaar met Nederland, omdat er ook omvangrijke hypotheekschulden en pensioenbesparingen zijn. Met het Deense model kunnen de financieringskosten omlaag omdat er minder herfinancieringsrisico’s voor de banken zijn."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten