vrijdag 25 februari 2011

Vereniging Eigen Huis waarschuwt over erfpachtconstructie

17-02-2011

Nederlandse banken weigeren sinds een jaar hypotheken te verstrekken op woningen die op de grond van een andere particuliere eigenaar staan.
De bewoner kan hierdoor zijn huis niet meer verkopen of verbouwen en wordt ernstig gedupeerd. In een brief dringt de Vereniging Eigen Huis (VEH) er bij minister van Financiën De Jager op aan om in te grijpen en zich actief in te zetten voor een oplossing.

Er zijn in Nederland tienduizenden woningen met een dergelijke erfpacht en alleen al in Amsterdam hebben duizenden huishoudens hiermee te maken. Bij particuliere erfpacht is de bewoner wel eigenaar van het huis, maar is de grond eronder van een particuliere partij en niet – zoals gebruikelijk bij erfpacht – in handen van de gemeente of een woningcorporatie.

Ook in onze regio worden sommige nieuwbouwwoningen of bestaande woningen met deze constructie verkocht.

Tot voor kort werkten banken gewoon mee aan de financiering van een woning op particuliere erfpacht. Totdat zij vorig jaar vrijwel allemaal besloten daarmee op te houden. Hiermee brengen zij de eigenaar in een onmogelijke situatie, zo stelt VEH. De woning is vrijwel onverkoopbaar, omdat geen koper nog een nieuwe hypotheek krijgt voor zo'n huis. Tienduizenden huishoudens in Nederland zitten daardoor, vaak nog onwetend, vast in hun huidige woning.

maandag 7 februari 2011

Voorstel banken aan minister: Helft hypotheek moet afgelost

03 FEBRUARI 2011 (via NVM)

Bij nieuwe hypotheken moeten huizenkopers minimaal 50 procent van de aankoopwaarde van de woning in dertig jaar aflossen.

Dat aflossen kan ook door in dertig jaar minimaal de helft van de woningwaarde bij elkaar te sparen, zo staat in Het Financieele Dagblad.

Dit is het voorstel dat de Nederlandse banken en verzekeraars indienen bij minister De Jager van Financiën. Het is een alternatief voor de in hun ogen veel te zware ingrepen die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voorstelt.

De AFM wil de hogere tophypotheken sterk aan banden leggen. Bij deze hypotheken is het hypotheekbedrag hoger dan de aankoopprijs van de woning. In het AFM-voorstel mogen huizenkopers niet meer lenen dan 112 procent van de aankoopprijs van de woning. Dat bedrag moeten zij bovendien in zeven jaar terugbrengen tot 100 procent van de aankoopprijs.

Huizenkopers moeten in het AFM-plan in de eerste zeven jaar aanmerkelijk meer aflossen dan in het voorstel van banken en verzekeraars. De maandlasten zijn dan fors hoger. De banken vrezen dat zo de ingezakte woningmarkt nog verder op slot wordt gezet.

In het bankenplan wordt zekergesteld dat aan het einde van de looptijd van dertig jaar de hypotheek tot de helft van de aankoopwaarde is afgelost of kan worden afgelost met spaargeld. In het AFM-voorstel is dat onzeker. De banken conformeren zich in hun alternatieve voorstel wel aan de hypotheekgrens van 112 procent.

Als De Jager toch besluit het AFM-voorstel door te zetten, zullen de banken er niet op aandringen dit in hun gedragscode te zetten.