donderdag 24 november 2011

Vooruitzichten: 60.000 nieuwe woningen per jaar

18 november 2011

De komende jaren zal de woningnieuwbouwproductie zich rond de 60.000 woningen bevinden. De economie en de situatie op de woningmarkt ondermijnen de woningnieuwbouw sterk. Voor 2013 wordt een lichte stijging van het aantal gereedmeldingen verwacht naar 62.000. Dit blijkt uit de meest recente prognoses van BouwKennis.

2011 was het jaar van de schuldencrisis. In zowel Europa als de VS bleken politici niet in staat om deze te bezweren. De verslechtering van de wereldeconomie zorgde er voor dat het Centraal Planbureau (CPB) de economische groei voor 2011 en 2012 naar beneden bijstelde. De Nederlandse economie blijft in 2011 wel overeind ondanks lage producenten- en consumentenvertrouwencijfers. Voor beide indicatoren geldt dat vooral het vertrouwen in de toekomst van de algemene economische situatie laag is.

Als de economie zich herstelt en er vertrouwen is in een langdurige instandhouding, zal de nieuwbouwproductie toenemen. Dit ligt nog niet in het verschiet. Bovendien moet worden opgemerkt dat de situatie op bepaalde markten ook na de crisis structureel veranderd is. Zo zal de woningmarkt niet meer vanuit het rigide aantal van 80.000 nieuwe woningen benaderd kunnen worden. Zeker in de krimpgebieden is op lange termijn simpelweg minder behoefte aan nieuwbouw. In de Randstad des te meer, maar daar zijn de makkelijk te bouwen locaties inmiddels vol. Ook de Rijksbudgetten BLS en ISV lopen af, wat de woningbouwproductie meer self-supporting maakt. Blijven bouwen is uiteraard van belang. Uit de Primos Prognose 2011 blijkt dat bij een woningnieuwproductie van 70.000 per jaar, het woningtekort oploopt van 1,9% in 2010 naar 2,6% in 2020.

Vicieuze cirkel op woningmarkt
Voor een herstel van de nieuwbouwproductie, is een herstel van de woningmarkt essentieel. Het aantal verkochte woningen zette al voor de kredietcrisis een daling in, maar kreeg door de crisis een duw richting afgrond. Inmiddels is er sprake van een vicieuze cirkel. Niemand koopt voordat hij de eigen woning heeft verkocht. Door de dalende prijzen komen steeds meer hypotheken onder water te staan. Dalende prijzen bieden in principe kansen voor toetreders op de koopwoningmarkt. Zij hebben echter te maken met strengere financieringseisen en ingeperkte leencapaciteit. Velen wachten ook het verloop van de situatie op de woningmarkt af.

Vertrouwen woonconsument
Het vertrouwen van de woonconsument kreeg nogal wat tegengestelde impulsen. ING kwam met de boodschap dat de woningprijzen in en rond de grote steden weer iets gestegen waren. Tegelijkertijd wordt de consument geconfronteerd met berichten dat de financierbaarheid van woningen beperkt is, dat de ‘prijsbubbel’ aan het leeglopen is en dat er meer woningen dan ooit te koop staan. Nu zijn de beperking van de hypotheekvoorwaarden en het aantal te koop staande woningen vaststaande feiten. Deze prijsbubbel is echter betwistbaar. Onder andere het CPB heeft al aangetoond dat de reële prijsstijging vanaf medio jaren ’80 grotendeels te verklaren is uit de inkomensgroei, de renteontwikkeling en de omvang van de woningvoorraad. De stelling dat er überhaupt een prijsbubbel is, lijkt dus geen vaststaand feit.

Maatregelen 2011
De sociale huurmarkt, de vrije huurmarkt en koopwoningmarkt zijn afzonderlijke markten, maar ze beïnvloeden elkaar sterk. Een plan voor de toekomst waarbij dit gegeven wordt erkend is voor een op lange termijn gezonde markt van groot belang. De Woonvisie van minister Donner bracht wat dat betreft geen soelaas. De verlaging van de overdrachtsbelasting van 2% naar 6% was de uitsmijter van de plannen maar lijkt voorlopig ‘gerommel in de marge’ en een voorbeeld van een te veel op zichzelf staande aanpassing. De cijfers van het Kadaster over het vierde kwartaal van 2011 kunnen echter pas uitsluitsel geven over de effectiviteit.Het CPB is sceptisch over het effect van de verlaagde overdrachtsbelasting. Het onderzoeksinstituut noemt het effect zelfs “verwaarloosbaar”. Het CPB gaat ervan uit dat de regeling zorgt voor het naar voren halen van aankopen door veel mensen die toch al van plan waren om een huis te kopen. Dat leidt dus begin 2012 tot een daling van het aantal verkochte woningen, aldus de nationale rekenmeesters. Wel komen vraag en aanbod onder de huidige prijzen maar moeilijk bij elkaar.

Minder verkopen
Als gevolg van de problemen op de woningmarkt worden er nog altijd veel minder nieuwbouwwoningen verkocht dan voorheen. Hierdoor vertraagt de doorstroming binnen de pijplijn, waardoor er minder woningen gereedkomen. De financierbaarheid van nieuwe projecten is daarnaast problematisch. De instroom van nieuwe bouwvergunningen daalt hierdoor sterk. De malaise op de woningmarkt werkt door via de verkoop van nieuwbouwwoningen van tekening. Na het rampjaar 2009 liet 2010 liet een stijging van 50% zien in het aantal verkochte nieuwbouwwoningen. Dat leidt in de komende jaren tot meer nieuwbouw van koopwoningen, maar dat zal naar verwachting niet voor 2013 merkbaar zijn. Bovendien zet in 2011 de stijgende lijn in verkopen niet door. Het aantal verkopen daalt hoogstwaarschijnlijk weer onder het niveau van 2010.

Voorzichtigheid
Voor herstel van de woningnieuwbouwproductie is zoals gezegd een stabiele economie en woningmarkt nodig.Dit ligt nog niet in het verschiet. Sterker nog, gedurende 2011 werden de economische onzekerheden juist weer groter.Bij deze vooruitzichten past dan ook voorzichtigheid.

Bron: BouwKennis i.s.m. Rom Bult, oktober 2011

maandag 24 oktober 2011

Prijs koophuis bijna 3 procent lager ‎

Verkochte bestaande koopwoningen waren in september gemiddeld 2,9 procent goedkoper dan in september 2010. De prijsdaling is een fractie groter dan die in augustus. Dit blijkt uit de cijfers van het CBS en het Kadaster.
bron: CBS

Alle woningtypen waren in september goedkoper dan een jaar eerder. De prijsdalingen lagen dicht bij elkaar. Twee-onder-een-kapwoningen daalden met 3,5 procent het meest in prijs, tussenwoningen met 2,6 procent het minst.

Tussen de provincies waren de verschillen groter. De sterkste prijsdalingen waren in Zeeland en Friesland (circa 6,5 procent). In Overijssel was de prijsdaling met 1,2 procent het kleinst.

Ten opzichte van augustus 2011 daalden de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen met 0,6 procent. In tien van de twaalf provincies daalden de prijzen; in Zeeland met bijna 5 procent het meest. Alleen in Zuid-Holland en Overijssel namen de prijzen met 0,6 respectievelijk 0,9 procent toe.

In september wisselden ruim 10 duizend bestaande koopwoningen van eigenaar. Daarmee was het aantal verkopen 6 procent hoger dan een jaar eerder. In de eerste negen maanden van 2011 zijn er bijna 89 duizend woningen verkocht. Dit is bijna 4 procent minder dan in dezelfde periode in 2010.

dinsdag 20 september 2011

Nu een huis kopen loont!

Een woning kopen in dit jaar is om een aantal redenen voordelig:

1. Betere prijs
De volgende woning kan voor een lage prijs worden aangekocht. In de onderhandelingen, zeker als je je aankoopmakelaardij meeneemt kan veel worden verdiend. Er zijn steeds meer verkopers die bereid zijn om nog flink wat van de vraagprijs af te doen, omdat zij zelf ook door willen naar het volgende huis en vervolgens dáár het voordeel weer kunnen halen.
2. Betere overstap
Het verschil tussen de opbrengst van je huidige huis en de aankoopprijs van je volgende woning is nu kleiner dan ooit, omdat duurdere woningen meer euro's in prijs zijn gedaald dan goedkopere woningen.
3. Lagere koperskosten
De overdrachtsbelasting bedraagt slechts 2%. Het is niet zeker of dit voordeel na 1 juli volgend jaar blijft bestaan. Groot voordeel van kopen tegen 2%, dus lagere koperskosten, is dat bij onverhoopte verkoop op korte termijn het verlies gering blijft en bij een geringe prijsstijging van de woningen de koperskosten al snel zijn terugverdiend.
4. Nu nog startersleningen
Startersleningen blijven maar even! In Oss stopt de starterslening in ieder geval op 31 december van dit jaar. Wil je dus als starter nog voordelig kunnen financieren, maar vooral het huis van je dromen kopen, doe het dan nu. Volgend jaar heb je de boot wellicht gemist en moet je misschien jaren wachten voordat er weer zo'n voordeel langskomt. Inclusief alle kosten kun je in Veghel een starterslening krijgen tot € 265.000, in Oss tot € 243.000 en in Bernheze tot 224.000.
5. Tijdelijk hogere NHG grens
De nationale hypotheek garantiegrens (NHG) is nu tijdelijk € 350.000. Daarna valt de grens weer terug naar misschien slechts € 275.000. Het grootste voordeel van NHG is de rentekorting tot wel 0,5% gedurende de gehele looptijd!

Als je altijd al overwoog een eigen huis of een ander huis te kopen en je kunt het financieel aan ben je dus een dief van je eigen portemonnee als je dit jaar die stap niet neemt!

Soms komt een trein maar 1 keer langs en stap je niet in dan kan het wel eens heel lang duren voordat je op je bestemming komt. De conducteur staat al klaar om het sein voor vertrek te geven en de deuren gaan sluiten.

NU INSTAPPEN!!

zondag 21 augustus 2011

Stemming op koopwoningmarkt veert op

Bron: Woonkennis

De Nederlandse consument is een stuk positiever over de koopwoningmarkt sinds de verlaging van de overdrachtsbelasting. Per saldo 6% van de consumenten vindt het in het tweede kwartaal van 2011 een gunstige tijd om een woning te kopen. Een kwartaal eerder stond dat saldo nog op -7. Dat blijkt uit de Woonbarometer over het tweede kwartaal van 2011 van WoonKennis.

De overdrachtsbelasting is per 16 juni verlaagd van 6% naar 2%. Dat scheelt consumenten duizenden euro’s bij de aanschaf van een bestaande woning. De verlaging geldt voor een jaar en is bedoeld als stimulans voor de woningmarkt. De bekendmaking van de verlaging was volop in de media en leidde tot enthousiaste reacties van partijen met belangen in de woningmarkt. De positieve uitwerking van de verlaagde overdrachtsbelasting is de Nederlandse consument niet ontgaan.

Om het klimaat voor het kopen van een woning in de tijd te kunnen volgen, zijn voor de WoonBarometer per kwartaal saldi berekend. Het saldo voor het koopwoningklimaat komt voort uit het percentage dat het een gunstig klimaat vindt, minus het percentage dat het een ongunstig klimaat vindt voor het kopen van een woning.

Het saldo stijgt in het tweede kwartaal van 2011 van -7 naar 6. Dat komt vooral doordat meer consumenten in het tweede kwartaal positiever zijn over het woningklimaat dan in het eerste kwartaal. In die periode zijn minder mensen negatief gaan denken over het klimaat op de woningmarkt.

Sentiment
Uiteraard is de stemming van de woonconsument afhankelijk van ontwikkelingen op de woningmarkt en macro-economische factoren. Bovendien is de positie van de individuele consument op de woningmarkt bepalend voor zijn sentiment.

Het grote aanbod te koop staande woningen drukt de prijs en zorgt ervoor dat kopers ruime keuze hebben. Starters zullen dalende huizenprijzen als gunstige ontwikkeling zien. Consumenten die hun woning willen verkopen zullen die ontwikkeling echter met lede ogen aanzien.

Negatief nieuws woningmarkt
De verlaging van de overdrachtsbelasting volgt na een stroom van negatief nieuws voor de woningmarkt. De beweging van de WoonBarometer maakt duidelijk dat woningmarktconsumenten uitkeken naar een positieve impuls.

De tijdelijke aard van de verlaging van de overdrachtsbelasting is tweeledig. Aan de ene kant creëert het urgentie bij consumenten die er gebruik van willen maken. Dat zorgt hoogstwaarschijnlijk op korte termijn voor meer verkochte woningen. Aan de andere kant zal na het aflopen van de regeling de woningverkoop weer stilvallen. Iedereen die in de markt was voor een woning wil immers zijn slag slaan voor het aflopen van de regeling.


Historisch perspectief
De ontwikkelingen op de woningmarkt zijn de afgelopen jaren onstuimig geweest. In 2009 werden er 50% minder nieuwbouwwoningen verkocht dan in 2008. Verkoopaantallen van bestaande woningen gingen met 30% onderuit. In 2010 ontstond een stabilisering met ongeveer evenveel verkochte bestaande woningen als in 2009 en 56% toename van verkochte nieuwe woningen. Het vertrouwen in de woningmarkt keerde terug, dat is ook te zien aan de ontwikkelingen van de WoonBarometer in de eerste drie kwartalen van 2010.

Als die ontwikkeling had kunnen doorzetten, waren er in het eerste halfjaar van 2011 duidelijk meer woningen verkocht dan in de eerste zes maanden van 2010. Dat is echter niet het geval. Onder andere de maatregelen tegen overkreditering zetten de rem op de terugkerende beweging op de woningmarkt.

Maatregelen overkreditering
Dit jaar is op gebied van financieringsregels het één en ander aangepast om consumenten te beschermen tegen overkreditering. Vanaf 1 augustus 2011 geldt een nieuwe gedragscode voor banken. Die bepaalt dat banken alleen hypotheken mogen verstrekken die maximaal 110% van de marktwaarde bedragen. Bovendien mag het aflossingsvrije deel van de hypotheek maximaal de helft zijn van het totale hypotheekbedrag.

Daarbij zijn vanaf 1 januari 2011 de normen voor het afsluiten van een hypotheek strenger geworden zijn. Hierdoor kunnen consumenten die een NHG-hypotheek willen afsluiten minder lenen. Voor de laagste inkomens gaat de leencapaciteit met 20% achteruit.


Goed nieuws

Consumenten zijn blij met het nieuws van de verlaagde overdrachtsbelasting, blijkt ook uit nadere bestudering van de cijfers van de WoonBarometer. Het aandeel consumenten dat het koopwoningklimaat als ongunstig beoordeelt daalt van 33% naar 26%. Het aandeel consumenten dat het koopwoningklimaat gunstig vindt stijgt, van 33% naar 26%. Het aandeel van de Nederlandse consumenten dat neutraal is over de woningmarkt groeide van 31% naar 36%.


Toekomst voor de langere termijn
Gekeken naar de omstandigheden in de markt is het een gunstige tijd om een woning te kopen: de verlaagde overdrachtsbelasting zorgt ervoor dat ‘kosten koper’ sneller zijn terugverdiend dan voorheen. Woningen staan langer te koop en huizenprijzen zijn al aanzienlijk gedaald ten opzichte van de top voor de crisis. Daarnaast staat de hypotheekrente in historisch perspectief vrij laag. Bovendien hebben consumenten vanwege de onzekerheid van de afgelopen tijd hun geld gespaard.

Tegenover deze omstandigheden die voor kopers gunstig zijn, staat dat de financiering van woningen een probleem is. Eerder werd al genoemd dat er sinds januari 2011 strengere regels gelden voor hypotheekverstrekkers en dat de Gedragscode Hypothecaire Financieringen die sinds augustus 2011 de leencapaciteit beperkt.

Maatregelen tegen overkreditering van consumenten zijn natuurlijk nodig. Het is echter van belang voor de woningmarkt dat consumenten gelegenheid blijven houden om te verhuizen. Dit evenwicht is precair en vraagt om een integrale aanpak van de woningmarkt. Het gaat dan om zowel de koop- als om de huurwoningmarkt. Pas bij een integrale aanpak van de woningmarkt is structurele verbetering mogelijk.

zondag 3 juli 2011

Kabinet verlaagt overdrachtsbelasting

De ministerraad heeft vrijdagmiddag 1 juli 2011 bekend gemaakt dat de overdrachtsbelasting gaat wijzigen.

Hiermee wil het kabinet het vertrouwen op de woningmarkt versterken en doorstroming voor huurders en kopers bevorderen. De overdrachtsbelasting gaat voor één jaar omlaag van zes naar twee procent. De marktwerking op de huurmarkt verbetert, onder meer door het voor huurders gemakkelijker te maken een woning te kopen.

Woonvisie
De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en staatssecretaris Weekers van Financiën ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de Woonvisie. Het kabinet constateert daarin dat de bouw- en woningmarkt momenteel niet goed functioneren. Dat is versterkt door de financiële en economische crisis. Daardoor zijn de investeringen afgenomen, is de doorstroming sterk verminderd en is het woningtekort toegenomen.

Daarom is een heroriëntatie van het woonbeleid nodig. Daarbij kiest het kabinet voor de volgende uitgangspunten: meer keuzevrijheid, meer zeggenschap en meer verantwoordelijkheid bij burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Dat moet leiden tot een doelmatiger verdeling van woonruimte, verbetering van het investeringsperspectief en versterking van het vertrouwen op de woningmarkt.

Tijdelijke verlaging overdrachtsbelasting
Het kabinet wil het eigenwoningbezit bevorderen omdat dit bijdraagt aan opbouwen van eigen vermogen, de zelfredzaamheid van burgers en de leefbaarheid van buurten en wijken. Om het vertrouwen in de koopmarkt te versterken wordt de overdrachtsbelasting tijdelijk verlaagd. Voor de periode van 15 juni 2011 tot 15 juni 2012 gaat het tarief van zes naar twee procent. Het moment van de juridische overdracht van de woning is daarbij bepalend.

De lagere overdrachtsbelasting is zowel gunstig voor starters op de woningmarkt - bijvoorbeeld huurders die een woning willen kopen - als voor doorstromers, omdat die hun oude woning gemakkelijker kunnen verkopen. In combinatie met het handhaven van de hypotheekrenteaftrek moet de verlaging van de overdrachtsbelasting leiden tot een impuls voor de woningmarkt.

Huurmarkt
Om de keuzevrijheid op de huurmarkt te verbeteren, neemt het kabinet maatregelen ter bevordering van de doorstroming. Huurders met hogere inkomens krijgen in de sociale huursector te maken met een extra huurverhoging van maximaal vijf procent. Dit ontmoedigt het 'scheefwonen' en zorgt ervoor dat voor lage en middeninkomens voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn. In zogeheten schaarstegebieden mag de huur worden verhoogd met maximaal 25 huurpunten zodat er een betere relatie tussen de prijs en de gewildheid ontstaat. Verder werkt het kabinet aan een recht voor huurders om hun woning tegen een redelijke prijs van de woningcorporatie te kopen.

Verder wil het kabinet de investeringen op de bouw- en woningmarkt stimuleren. Vooral door zo veel mogelijk belemmeringen in de regelgeving weg te nemen. Maar ook de bouwsector zelf zal van de gelegenheid gebruik moeten maken door te innoveren, bijvoorbeeld door efficiënter te werken en de kosten beter te beheersen. Ook komt er meer ruimte voor woningbouw op kleine schaal en particulier opdrachtgeverschap. Het kabinet vereenvoudigt tevens de bouwregels en bouwprocedures en bevordert energiebesparing van woningen en gebouwen, mede ter verlaging van de woonlasten.

Bron: NVM 1-7-2011

donderdag 16 juni 2011

Moe van de negatieve berichten? Je eerste huis is wel mogelijk!

De media laten ons op een overweldigende manier weten hoe moeilijk het is om een (eerste) huis te kopen.
Zo overweldigend dat je het ook bijna zou gaan geloven.

Toch kunnen wij 8 van de 10 woningstarters helpen met een goede woning voor een aantrekkelijke prijs en een goed passende hypotheek.

De media roepen:
-Starterswoningen zijn onbetaalbaar
De waarheid is:
-Starterswoningen waren de laatste 5 jaar nog nooit zo goedkoop als vandaag. Er is zeer veel aanbod en dus veel keus. Als je een NVM aankoopmakelaar in de arm neemt valt er bovendien nog veel meer uit de onderhandelingsruimte te halen. Dus nu is juist je kans!

De media roepen:

-Starters kunnen geen hypotheek meer krijgen
De waarheid is:
Als prijs van de woning en inkomen in een gezonde verhouding staan kan er prima hypotheek worden verleend. Laat je niet afschrikken wen ga daarom eens langs bij een onafhankelijke hypotheekbemiddelaar en laat je de mogelijkheden voorrekenen!

De media roepen:
-Nieuwe strenge regels maken het nog moeilijker
De waarheid is:
-Voor starters zijn er sinds januari 2011 geen strengere regels bijgekomen

De media roepen:

-De overheid doet niets voor starters
De waarheid is:
-Er zijn nog steeds gemeentes, zoals Oss, Veghel en Bernheze met startersregelingen. Vraag je hypotheekbemiddelaar eens naar de mogelijkheden.

De media roepen:
-Starters zijn kansloos op de woningmarkt
De waarheid is:
-Er worden allerlei initiatieven ontplooid om de koopmogelijkheden van starters te vergroten, zoals Koopgarant, Maatschappelijk Verantwoord Eigendom, combinaties van huren en kopen, erfpachtconstructies etc.

De media roepen:
-Niemand koopt een huis zonder zijn eigen huis te verkopen
De waarheid is:
-Er zijn goede afspraken mogelijk, zoals de NVM no-risk clausule, of de Overbruggingsgarantie, waarbij financiële risico's heel goed kunnen worden afgedekt

Kortom, ik ben ervan overtuigd dat er volop kansen zijn voor starters en doorstromers. Maar die kansen kun je alleen vinden als je er ook daadwerkelijk op uit gaat.

Dus maak die afspraak met je (aankoop)makelaar en met je hypotheekadviseur, zoek je kansen en benut ze!

Informatieadressen
Voor degelijk financieringsadsvies adviseer ik je Mirjam Evers van Hypotheekdesk / Papyrus Assurantiën Oss.

Voor meer informatie over woningen en de woningmarkt neem je gewoon contact op met ons kantoor in Oss of Veghel. Of kijk je op de site

woensdag 18 mei 2011

Rabobank: nog geen herstel woningmarkt

18 mei 2011 bron: Rabobank/NVM

De Nederlandse huizenmarkt vertoont nog altijd geen tekenen van herstel. De prijzen van koopwoningen zullen dit en volgend jaar naar verwachting verder dalen, met respectievelijk 2 procent en 2,5 procent. Dat staat in het vandaag verschenen Kwartaalbericht Woningmarkt van Rabobank.

Het aantal te koop staande huizen stijgt nog steeds en bevindt zich al op een hoog niveau; in april stonden ruim 184.000 woningen te koop. Het aantal transacties zal naar verwachting uitkomen op 130.000 dit jaar en 135.000 in 2012.

In het eerste kwartaal van dit jaar daalde de gemiddelde huizenprijs in Nederland met 0,5 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. In vergelijking met een jaar geleden ligt het huidige prijsniveau 1,2 procent lager. Ondanks een sterke opleving van het aantal transacties in de eerste twee maanden van 2011 steeg het aantal transacties met slechts 2,2 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor (12-maands totalen). Oorzaak is de flinke terugval van het aantal transacties in maart.

De opleving in januari en februari komt voort uit de rust omtrent de hypotheekrenteaftrek bij het aantreden van het nieuwe kabinet. Ook kregen huishoudens een extra prikkel om voor 1 januari een huis te kopen, door de verlaging van de Nibud financieringslastpercentages. Door deze aanpassing kunnen huishoudens op basis van hetzelfde inkomen en rentepercentage nu 3 à 4 procent minder lenen dan een jaar geleden. In maart viel het aantal transacties onder andere door deze aanpassing terug.

Ook is hierdoor de betaalbaarheid verder onder druk komen te staan. De verwachting is dat de financieringslastpercentages per 1 januari 2012 opnieuw zullen worden verlaagd. Het effect hiervan wordt versterkt door de licht oplopende rente. Het grote aanbod enerzijds en beperkende financieringsmogelijkheden anderzijds zorgen ervoor dat bij het huidige prijsniveau vraag en aanbod niet goed op elkaar aansluiten. De Rabo-economen verwachten dat verkopers gedurende het jaar hun prijs zullen verlagen om hun huis te verkopen, deels omdat de noodzaak daartoe bij sommige huiseigenaren zal toenemen.

Hoewel het aantal gedwongen verkopen in het eerste kwartaal van dit jaar iets is opgelopen, bevindt het zich –in internationaal perspectief– nog altijd op een zeer laag niveau. Ook het aantal betalingsachterstanden is in internationaal perspectief laag. Hieraan liggen de goede kredietverlening, de relatief lage werkloosheid, het goede sociale-zekerheidsstelsel en een goede betalingsmoraliteit ten grondslag, aldus de Rabo-economen.

De bouw zal ook dit en volgend jaar hinder blijven ondervinden van de stagnatie op de woningmarkt. Gezien het relatief lage aantal verstrekte vergunningen, zal de bouwproductie naar verwachting uitkomen op respectievelijk 55.000 in 2011 en 52.000 in 2012, zo verwacht Rabobank.

donderdag 12 mei 2011

Woonconsument somberder over koopwoningklimaat

In het eerste kwartaal van 2011 is stemming van de Nederlandse consument over de koopwoningmarkt verslechterd. Per saldo 7% van de consumenten vindt het momenteel een ongunstige tijd om een woning te kopen. Volgens per saldo 22% zullen de prijzen dalen. Dat blijkt uit de Woonbarometer over het eerste kwartaal van 2010 van WoonKennis.

* Aandeel consumenten dat dalende prijzen verwacht stijgt met 9%-punt
* Stemming over koopwoningklimaat negatiever geworden
* Aandeel consumenten dat negatief is over de woningmarkt stijgt 5%-punt

Nog altijd denkt circa de helft van de Nederlanders dat de prijzen van koopwoningen ongeveer gelijk zullen blijven. Het saldo van consumenten dat een prijsdaling op de woningmarkt verwacht, heeft wel een flinke sprong gemaakt.

Daarnaast denkt 33% dat de prijzen zullen dalen, terwijl 11% een stijging verwacht. Het aandeel dat denkt dat de prijzen zullen dalen is sinds het derde kwartaal van 2009 niet meer zo hoog geweest. Tevens is het aandeel dan een prijsstijging verwacht niet zo laag geweest als toen.Saldo prijsontwikkeling
Van de verwachtingen van consumenten met betrekking tot de huizenprijzen is een saldo gemaakt om de ontwikkeling in de tijd zichtbaar te maken. Een negatief saldo betekent dat er een stijging van de huizenprijzen verwacht wordt, bij een positief cijfer verwacht men een daling.

In het eerste kwartaal van 2011 komt het saldo over de huizenprijsverwachting op 22. Per saldo verwachten consumenten dus dat woningprijzen zullen dalen. Na drie maanden redelijk stabiel te zijn stijgt het saldo. Meer mensen verwachten dus een prijsdaling.


Sentiment

Uiteraard is de stemming van de woonconsument afhankelijk van ontwikkelingen op de woningmarkt en macro-economische factoren. Bovendien is de positie van de individuele consument op de woningmarkt bepalend voor zijn sentiment.

Het grote aanbod te koop staande woningen drukt de prijs en zorgt ervoor dat kopers ruime keuze hebben. Starters zullen dalende huizenprijzen als gunstige ontwikkeling zien. Consumenten die hun woning willen verkopen zullen die ontwikkeling echter met lede ogen aanzien.

Momenteel ligt er nog een herziening van de hypotheekregels op tafel. Minister van Financiën De Jager, de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars en de Autoriteit Financiële Markten hebben een gedragscode opgesteld voor het verstrekken van hypotheken. Het gaat dus niet om wetgeving, maar om een akkoord tussen deze partijen.

De regels gelden vanaf aanstaande augustus. Belangrijkste wijzigingen zijn dat maximaal 110% in plaats van 120% van de marktwaarde van een huis mag worden geleend, en dat maximaal 50% van de lening aflossingsvrij mag zijn.

Overigens mogen banken meer dan 110% van de marktwaarde uitlenen om de restschuld van consumenten te financieren. Bij het opstellen van de regels is dus rekening gehouden met de huidige situatie op de markt en met de doorstroming.Saldo koopwoningklimaat licht negatief
Om het klimaat voor het kopen van een woning in de tijd te kunnen volgen, zijn er per kwartaal saldi berekend. Het saldo voor het koopwoningklimaat komt voort uit het percentage dat het een gunstig klimaat vindt, minus het percentage dat het een ongunstig klimaat vindt voor het kopen van een woning.

Het saldo zakt in het eerste kwartaal van 2011 van -2 naar -7. Dat komt vooral doordat het aandeel consumenten dat het koopwoningklimaat als ongunstig beoordeelt stijgt van 27% naar 33%. Het aandeel consumenten dat het koopwoningklimaat gunstig vindt stijgt licht, van 25% naar 26%.

Negatief nieuws woningmarkt

Nederlandse consumenten zijn in het eerste kwartaal van 2011 dus negatief in hun oordeel over of het een gunstig of een ongunstig moment is om een woning te kopen. Gezien de berichtgeving in de media is dat sentiment ook niet vreemd.

Daarbij zijn vanaf 1 januari 2011 de normen voor het afsluiten van een hypotheek strenger geworden zijn. Hierdoor kunnen consumenten die een NHG-hypotheek willen afsluiten minder lenen. Voor de laagste inkomens gaat de leencapaciteit met 20% achteruit.

Bovendien gaat vanaf augustus 2011 de bovengenoemde gedragscode voor financiële instellingen met betrekking tot hypotheekverstrekkingen. Dat zal voornamelijk een beperkend effect hebben op de leencapaciteit van consumenten.

Weliswaar werd de hypotheekrenteaftrek veiliggesteld door het kabinet Rutte I, van de financieringskant was het nieuws minder gunstig. De hypotheekrente stijgt weer, na langere tijd behoorlijk laag te hebben gestaan. De Nederlandse Mededingingsautoriteit kijkt of de marges die banken behalen op hypotheken niet te hoog is.Lange termijn
In principe is het een gunstige tijd om een woning te kopen: woningen staan langer te koop en huizenprijzen zijn al cumulatief zo'n 15% gedaald ten opzichte van de top voor de crisis. Daarnaast staat de hypotheekrente in historisch perspectief vrij laag.

Bovendien hebben consumenten vanwege de onzekerheid van de afgelopen tijd hun geld gespaard. Uit recent onderzoek van WoonKennis blijkt dat consumenten voor de lange termijn vertrouwen houden in de koopwoningmarkt. Een nieuwe woning blijven zij dus zien als een goede investering.

Uit onverwachte hoek kan er bovendien nog vraag ontstaan naar koopwoningen. Corporaties moeten nu 90% van hun woningen verhuren aan consumenten met een inkomen tot € 33.000 per jaar.

Consumenten die een hoger inkomen hebben, kunnen kiezen om in de particuliere sector te huren of om de koopwoningmarkt op te gaan. Als deze consumenten goede voorwaarden bij de banken krijgen of gebruikmaken van stimuleringsmaatregelen van gemeenten, zorgen zij voor groeiende vraag op de koopwoningmarkt.

Toch is er de fundamentele onzekerheid over een mogelijke hervorming van de woningmarkt. Rutte heeft tijdelijk de hypotheekrenteaftrek veilig gesteld, maar dat neemt niet weg dat de politiek er over een aantal jaar anders over kan denken.

Het spanningsveld tussen financiële stabiliteit en de mogelijkheid voor consumenten om een woning te kopen wordt momenteel uitgevochten. De prijs voor een stabielere financiële sector is dat de consument tegen steeds meer beperkingen aan loopt bij het verkrijgen van een hypotheek.

Daarnaast is het niet ondenkbaar dat de huurmarkt op termijn een verandering ondergaat. Uit vele hoeken komt immers een roep om meer marktwerking en daarbij wordt vaak gewezen naar de marktverstorende prijsregulering op de huurmarkt.© WoonKennis 2011 / disclaimer / WoonKennis is onderdeel van BuildInfoConsult

dinsdag 12 april 2011

Woningmarkt in 1e kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen

Hieronder het complete persbericht van de NVM over de Nederlandse Woningmarkt. De cijfers betreffen het 1e kwartaal van 2011.

Laagste verkoopaantallen sinds dieptepunt crisis - NVM wil dialoog met banken over ‘doorgeschoten’ hypotheekeisen - Nieuwe werkelijkheid woningmarkt: Vertrouwen consument herwinnen

De prijs van de gemiddeld verkochte woning lag met 227.000 euro 1% lager dan het voorgaande kwartaal. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) in haar analyse van de woningmarkt over het eerste kwartaal van 2011, die vandaag is gepresenteerd*.

* De nieuwste kwartaalcijfers die de NVM uitgeeft, zijn voorlopig

Het eerste kwartaal scoort normaal gesproken circa 7,7% lager dan het vierde kwartaal van het jaar daarvoor. Het afgelopen kwartaal dook daar met 14,3% minder transacties fors onder. Dit is mede het gevolg van het relatief goede laatste kwartaal van 2010, maar niettemin zorgwekkend. NVM-voorzitter Ger Hukker: “Terwijl de economie weer aantrekt, blijven consumenten op de woningmarkt afwachtend. Aan bijvoorbeeld de bezoekersaantallen op Funda zien we dat de verhuisbehoefte groot is, maar dat kopers uiteindelijk de stap toch niet durven te zetten. We zullen het vertrouwen van de consument moeten herwinnen. Dat is een uitdaging voor alle partijen op de woningmarkt, zowel overheid als bedrijfsleven.”

Het aantal transacties van 21.536 is vergelijkbaar met het slechte derde kwartaal van 2010 en daarmee één van de minste kwartalen sinds het dieptepunt van de kredietcrisis (eerste kwartaal 2009: 19.457 verkopen).

Ook in vergelijking met een jaar eerder is het aantal transacties gedaald, met in totaal 5,7%. Het totaal aantal woningverkopen – dus inclusief niet-NVM-makelaars – kwam afgelopen kwartaal naar schatting uit op 29.000.
Maatregelen missen samenhang
NVM-voorzitter Ger Hukker is bezorgd over de aanhoudende malaise op de woningmarkt. “We hadden al voorspeld dat de kleine ‘eindejaarsrally’ van 2010 niet blijvend zou zijn. Kopers blijven afwachtend en worden bovendien ontmoedigd door bijvoorbeeld het kieskeurige gedrag van banken, de financieringsproblemen bij particuliere erfpacht en het ontbreken van maatwerk richting consument. Hierdoor krijgen veel potentiële kopers hun hypotheek niet rond. Los van die maatregelen zien wij, de onder huizenkopers meest populaire rentevariant, van 10 tot 30 jaar vast, de rente afgelopen maanden fors stijgen, waarbij ook de toetsrente van de Nationale Hypotheek Garantie sterk is toegenomen.”

Volgens Hukker ontbreekt het aan regie in de maatregelen die thans rond de financiering van woningen worden genomen. Op aandringen van het Nibud hebben de banken hun kredieteisen met ingang van dit jaar aangescherpt. “Deze maatregelen zijn op zich niet altijd verkeerd, maar missen samenhang en versterken elkaar vaak negatief. Het stringente financiële beleid van na de crisis treft hiermee vooral woningzoekenden, maar inmiddels ook woningbezitters die hun hypotheek willen aanpassen. Onder meer de lagere inkomensgroepen en zelfstandig ondernemers worden serieus gedupeerd. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat hele groepen op een onrechtvaardige manier worden uitgesloten?”

Hypotheek moet weer maatwerk worden
De NVM houdt de bancaire sector medeverantwoordelijk voor de huidige situatie op de woningmarkt. Hukker: “Ze zijn doorgeschoten in hun risicomijdend gedrag. Op deze manier worden eerder problemen gecreëerd dan opgelost. Zolang de woningmarkt blijft kwakkelen, zal er nooit sprake zijn van echt economisch herstel in deze sector. De NVM probeert de banken ervan te overtuigen dat het echt anders moet en ook anders kan en wil hierover een open discussie voeren. Banken moeten terug naar meer maatwerk en per geval beoordelen of een consument kredietwaardig is. Ze moeten binnen de gestelde kaders ‘AFM-proof’ opereren, in plaats van consumenten over één kam te scheren. Het zou de Nederlandse Vereniging van Banken sieren als ze een dergelijke oproep zou doen aan haar leden. Daarover willen we zo snel mogelijk met de NVB aan tafel.”

Prijzen verder onder druk
De woningprijzen stonden het afgelopen kwartaal verder onder druk. De gemiddeld verkochte woning leverde in het eerste kwartaal 227.000 euro op. Dit is 1% lager dan het voorgaande kwartaal en 1,6% lager dan een jaar geleden. Dit is nog altijd wel hoger dan op het dieptepunt van de woningmarkt (eerste kwartaal 2009), toen de prijs van de gemiddeld verkochte woning niet boven de 219.000 euro uit kwam. Hukker: “Bij alle woningtypen liggen de prijzen lager dan zowel een kwartaal als een jaar geleden.Goedkope woningtypen hebben het meeste te lijden onder de prijsdruk, wat overigens voor starters op de woningmarkt weer een voordeel is. Zij krijgen meer huis voor minder geld en het aanbod is groot.”

Woningen staan doorgaans 9 maanden te koop
Halverwege het eerste kwartaal stonden 142,5 duizend woningen te koop bij NVM-makelaars. In de totale markt gaat het om naar schatting 192 duizend woningen in aanbod. Een kwart van het aanbod bestaat uit vrijstaande woningen, appartementen beslaan 28,4% van het aanbod. Gemiddeld staat een woning in het aanbod nu 268 dagen, ofwel bijna 9 maanden, te koop. Voor vrijstaande woningen is de looptijd van het aanbod gemiddeld zelfs een jaar.

Afgelopen kwartaal werden relatief meer appartementen verkocht dan in het voorgaande kwartaal (32,4% ten opzichte van 31,8% in Q4-2010). Tussenwoningen werden slechter dan gemiddeld verkocht, voor vrijstaande woningen was er iets meer animo.

Looptijd van het aanbod
Ook de tijd die het kost om een woning te verkopen, de zogenoemde verkooptijd, nam het afgelopen kwartaal toe. De verkooptijd van de gemiddelde woning bedroeg 145 dagen. Tussenwoningen werden sneller verkocht dan appartementen (respectievelijk 118 en 128 dagen). De verkooptijd van vrijstaande woningen bedraagt 238 dagen.NVM-voorzitter Hukker benadrukt dat woningverkopers zelf grote invloed hebben op de verkoopbaarheid van hun woning. “Zet je woning op een aantrekkelijke manier in de markt, laat alles er piekfijn uit zien en zet in op een realistische vraagprijs. Wie zijn woning te hoog in de markt zet, is vroeg of laat gedwongen om de prijs een of meerdere keren bij te stellen en is uiteindelijk slechter af. De NVM-verkoopmakelaar kan daarbij adviseren.”

Groningen scoort beter dan Randstad
Regionaal is er sprake van flinke verschillen. De provincie Groningen, vooral gedomineerd door de stad Groningen, kent in het eerste kwartaal 2011 een toename van het aantal woningverkopen in vergelijking met een jaar eerder van 10%. Heel anders is het beeld in de provincies binnen de Randstad. In Utrecht en Noord-Holland daalde het aantal verkopen met 9% in vergelijking met een jaar eerder, Zuid-Holland met 10%. Naast de aantallen zijn ook de prijzen in de provincies Utrecht en Noord-Holland in vergelijking met een jaar eerder sterker gedaald dan het landelijke gemiddelde. Het gaat om een daling van 3,8% in de provincie Utrecht en 3,6% in Noord-Holland. Ook de provincie Noord-Brabant kende een sterker dan gemiddelde prijsdaling van 3,6%.

Vooruitzicht 2011: Nog geen herstel
De vooruitzichten over de rest van het jaar 2011 zijn vooralsnog gematigd. De woningmarkt moet wennen aan een nieuwe werkelijkheid. Hukker: “De NVM verwacht een lichte verbetering door het seizoen in het tweede kwartaal, maar we vrezen dat de verkopen van vorig jaar niet worden gehaald. Let wel, we praten nu over aantallen onder de 125.000, terwijl er vóór de crisis in een jaar gemakkelijk 200.000 woningen werden verkocht. Ook de prijzen zullen dit jaar verder onder druk blijven staan. We houden rekening met een terugval tot 5%.”

Meer woningen van de markt gehaald
Opvallend is dat het aantal woningen dat door verkopers van de markt wordt gehaald, blijft toenemen. In het afgelopen kwartaal verdwenen ruim 12.700 woningen van de koopwoningmarkt. Woningen die binnen twee weken opnieuw op de markt worden aangeboden, zijn hierin niet meegeteld. Niet eerder werden in één kwartaal zo veel te koop staande woningen van de markt gehaald. Vooral appartementen verdwijnen op deze manier van de markt. Hukker: “Het gaat hierbij vaak om verkopers die er uit moedeloosheid voor kiezen om hun woning voorlopig maar niet te verkopen. Ze blijven zitten waar ze zitten, ook al past hun huidige woning eigenlijk niet meer bij hun situatie. Het is ook waarschijnlijk dat een deel van de ingetrokken woningen wordt verhuurd of te huur wordt aangeboden.”

Oss en omgeving
In Oss e.o. zijn het afgelopen kwartaal 117 woningen verkocht, 14 minder dan in het 1e kwartaal vorig jaar. De transactieprijzen lagen ook nog eens 2% lager dan vorig jaar. De daling zit vooral in de goedkopere woning tot € 250.000,-

Veghel en omgeving
In Veghel e.o. zijn het afgelopen kwartaal 139 woningen verkocht. Vrijwel hetzelfde aantal en voor dezelfde prijs als als het eerste kwartaal van vorig jaar. Het aantal 2/1-kapwoningen is met -28% echter dramatisch veel lager dan vorig jaar.

maandag 4 april 2011

Andere manier van woning zoeken geeft meer rust

Woningmarkt
Iedereen ziet en merkt dat de woningmarkt is veranderd. Wat er vooral is veranderd is het vertrouwen van de (woon)consument. We denken dat we niets meer kunnen lenen, we denken dat de rente omhoog gaat, we denken dat de overdrachtsbelasting misschien verdwijnt, we denken in sommige gevallen dat het bij de werkgever mis gaat, we denken dat onze woonlasten ineens hoger worden dan begroot.

We denken, we denken, we denken.

Hypotheken
Ja, er gaat het een en ander veranderen op het gebied van hypotheken. Veel van die veranderingen werden al lang door de hypotheekverstrekkers gehanteerd.
Je kon al langer niet meer alles aflossingsvrij lenen, het totale te lenen bedrag was altijd al 125% van de executiewaarde (en dat is soms nog minder dan 110% van de koopsom).
En op termijn zullen alle hypotheken niet meer voor belastingaftrek in aanmerking komen.

Maar vadertje staat weet ook wel dat hij niet in 1 keer alles in het honderd kan laten lopen, want dat is vooral helemaal niet goed voor de staatskas.

Daarom het goede nieuws:
Veranderingen op hypotheekgebied gaan geleidelijk en veel veranderingen zijn al lang ingezet.

Geen risico's als je het goed doet
Blijven er dan nog risico's?
Niet als je het goed doet. Ga eens uit van je eigen verstand. Hebben we bij al die rare geldconstructies in ons achterhoofd niet gedacht: " Waar doen ze 't van?" en "Hoe is het mogelijk?"
Zorg er dus voor dat je een lening aangaat waarbij je eigen verstand ook zegt dat het klopt. En ik beloof je, daar hoef je niet voor te kunnen rekenen.
Het is een soort onderbuikgevoel dat in ieder mens zit ingebakken. Als je daar goed op let weet je gewoon of je goed zit of niet.

Woning zoeken met verstand
Hoe moet je dan naar een woning zoeken?
Er is maar 1 instrument en dat is kijken of (laten) uitrekenen hoeveel je voor je woonwensen kunt en wilt missen.
Als je dat weet, weet je hoeveel je kan lenen en als je weet hoeveel je kan lenen weet je wat voor huis je kan kopen.

Is het zo makkelijk?
Ja. Moeilijker is het in ieder geval niet.

Niet alles alleen doen
Maar je moet je wel laten helpen. Gewoon door een goede onafhankelijke adviseur op het gebied van hypotheken of financiële planning.
Ga je scheiden, stap dan naar een erkend financieel echtscheidingsadviseur.

Tel uit wat de nieuwe woning kost, hou rekening met de kosten koper en daar bovenop ook nog de kosten die je kwijt bent om te verhuizen, de woning naar je wensen te maken en eventueel uit te bouwen.
Om het allemaal niet te duur te maken zoek je eerst naar een woning die zoveel mogelijk aan je wensen voldoet.
Lukt dat niet en moet je een woning zoeken die minder aan je wensen voldoet, dan moet die dus ook goedkoper zijn dan waar je oorspronkelijk naar zocht omdat je meer aanpassingskosten zult maken.

Het eigen huis
Heb je zelf nog een huis te verkopen?
Daarvan heb je de overwaarde nodig.
Denk dan niet dat je de hoofdprijs krijgt, maar ga voor je rekenmodel eens een procent of 20 onder de prijzen die je op Funda ziet zitten.

ACTIE!
En koop dan dat huis! Spreek daarbij ruime voorwaarden af, zodat je zelf ook nog de tijd hebt om je eigen huis te verkopen.

Nu is namelijk de tijd om voor een hele schappelijke prijs een leuk huis te kopen.
Wanneer je niet de uitersten opzoekt komt het allemaal goed, hou je ruimte voor een tegenvallertje en koop en verkoop je leuk zonder problemen.

Het spreekwoord "Wie te diep in de kan kijkt........." is ook bij het kopen van een woning maar al te waar.

De huizenmarkt is gezond, prijzen zijn prima, aanbod voldoende, dus neem die stap!

Informatieadressen
Voor degelijk financieringsadsvies adviseer ik je Mirjam Evers van Hypotheekdesk Oss.

Voor meer informatie over woningen en de woningmarkt neem je gewoon contact op met ons kantoor in Oss of Veghel. Of kijk je op de site

dinsdag 22 maart 2011

Tips voor de Open Huizendag

Op 26 maart a.s. is er weer de landelijke NVM Open Huizendag. Tienduizenden woningen houden open huis.

Wat moet je nu doen als koper om goed voorbereid op pad te gaan?

De volgende tips helpen daarbij:

* Stel een wensenlijst op, zoals het aantal slaapkamers, afstand woon-werkverkeer, winkels en scholen.
* Bekijk de financiële mogelijkheden.
* Oriënteer je op Funda op woningen die in aanmerking komen qua prijs en locatie.
* Bekijk in de week voor de Open Huizen Dag de omgeving van de huizen die je wil bekijken. Hoe ziet het er ’s avonds uit?
* Stel een maximum aan het aantal te bezoeken huizen.
* Stippel een handige route uit. Sommige makelaars bieden een routeplanner met uw favoriete huizen op hun website.
* Beperk het bezoek tot een maximum tijd.
* Ga gewoon weg als de eerste indruk niet goed is.

Hou rekening met het volgende:
*De verkopers vragen je naam- en adresgegevens. Geef die ook, tenslotte stellen ze hun woning voor je open en daar mag tenminste tegenover staan dat ze weten wie er op bezoek is geweest.
*Zeg de verkoper eerlijk wat je van de woning vindt. De verkoper kan meer met een vervelende opmerking dan met geen opmerking. Hij kan er dan de volgende keer misschien voor zorgen dat het gebrek of de klacht er niet meer is.
*Je bent te gast in de woning. Maak niet alle kasten open, maar laat dit aan de verkoper over, of vraag even of je ergens in mag kijken.

Zorg ervoor dat het een feestje wordt! Ga alleen bij die woningen kijken die je ook werkelijk interesseren.
Zorg ervoor dat je iets te schrijven bij je hebt om je bevindingen ook voor jezelf te noteren.

Met mooi weer in het verschiet wordt het vast een mooie Open Huizendag. Veel plezier!

vrijdag 25 februari 2011

Vereniging Eigen Huis waarschuwt over erfpachtconstructie

17-02-2011

Nederlandse banken weigeren sinds een jaar hypotheken te verstrekken op woningen die op de grond van een andere particuliere eigenaar staan.
De bewoner kan hierdoor zijn huis niet meer verkopen of verbouwen en wordt ernstig gedupeerd. In een brief dringt de Vereniging Eigen Huis (VEH) er bij minister van Financiën De Jager op aan om in te grijpen en zich actief in te zetten voor een oplossing.

Er zijn in Nederland tienduizenden woningen met een dergelijke erfpacht en alleen al in Amsterdam hebben duizenden huishoudens hiermee te maken. Bij particuliere erfpacht is de bewoner wel eigenaar van het huis, maar is de grond eronder van een particuliere partij en niet – zoals gebruikelijk bij erfpacht – in handen van de gemeente of een woningcorporatie.

Ook in onze regio worden sommige nieuwbouwwoningen of bestaande woningen met deze constructie verkocht.

Tot voor kort werkten banken gewoon mee aan de financiering van een woning op particuliere erfpacht. Totdat zij vorig jaar vrijwel allemaal besloten daarmee op te houden. Hiermee brengen zij de eigenaar in een onmogelijke situatie, zo stelt VEH. De woning is vrijwel onverkoopbaar, omdat geen koper nog een nieuwe hypotheek krijgt voor zo'n huis. Tienduizenden huishoudens in Nederland zitten daardoor, vaak nog onwetend, vast in hun huidige woning.

maandag 7 februari 2011

Voorstel banken aan minister: Helft hypotheek moet afgelost

03 FEBRUARI 2011 (via NVM)

Bij nieuwe hypotheken moeten huizenkopers minimaal 50 procent van de aankoopwaarde van de woning in dertig jaar aflossen.

Dat aflossen kan ook door in dertig jaar minimaal de helft van de woningwaarde bij elkaar te sparen, zo staat in Het Financieele Dagblad.

Dit is het voorstel dat de Nederlandse banken en verzekeraars indienen bij minister De Jager van Financiën. Het is een alternatief voor de in hun ogen veel te zware ingrepen die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voorstelt.

De AFM wil de hogere tophypotheken sterk aan banden leggen. Bij deze hypotheken is het hypotheekbedrag hoger dan de aankoopprijs van de woning. In het AFM-voorstel mogen huizenkopers niet meer lenen dan 112 procent van de aankoopprijs van de woning. Dat bedrag moeten zij bovendien in zeven jaar terugbrengen tot 100 procent van de aankoopprijs.

Huizenkopers moeten in het AFM-plan in de eerste zeven jaar aanmerkelijk meer aflossen dan in het voorstel van banken en verzekeraars. De maandlasten zijn dan fors hoger. De banken vrezen dat zo de ingezakte woningmarkt nog verder op slot wordt gezet.

In het bankenplan wordt zekergesteld dat aan het einde van de looptijd van dertig jaar de hypotheek tot de helft van de aankoopwaarde is afgelost of kan worden afgelost met spaargeld. In het AFM-voorstel is dat onzeker. De banken conformeren zich in hun alternatieve voorstel wel aan de hypotheekgrens van 112 procent.

Als De Jager toch besluit het AFM-voorstel door te zetten, zullen de banken er niet op aandringen dit in hun gedragscode te zetten.