donderdag 30 december 2010

Wijzigingen wetgeving rondom de woning per 1 januari 2011

21.12.2010 via NVM

Per 1 januari veranderen verschillende regelgevingen en belastingregels met betrekking tot de woningmarkt. Hieronder zetten we ze op een rij.

Verruiming vrijstelling overdrachtsbelasting
Voor woningen die in 2011 worden gekocht en die binnen 12 maanden voor de tweede keer van eigenaar wisselen, is bij de tweede aankoop alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over het verschil tussen de nieuwe en de oude koopsom. De verruiming vervalt per 2012.
Lees verder


Lager btw-tarief (vanaf 1-10-2010)
Voor renovatie en herstel van een woning die minimaal twee jaar oud is, geldt tussen 1 oktober 2010 en 1 juli 2011 een verlaagd btw-tarief van 6 % in plaats van 19%. Het lage btw-tarief is van toepassing op arbeidsloon, niet op materialen. De toepassing van het lage btw-tarief op de arbeidskosten bij de renovatie van woningen is een van de tijdelijke maatregelen voor de woningmarkt. Deze maatregel geldt echter niet als het gaat om de renovatie van woonboten en woonwagens.

Verlenging regeling dubbele lasten
Voor mensen die tijdelijk te maken hebben met twee woningen omdat bijvoorbeeld de nieuwe woning al is aangekocht maar de oude woning nog niet is verkocht geldt de regel dat men een periode recht heeft op aftrek van de hypotheekrente van beide woningen. Deze periode wordt tijdelijk verlengd van twee naar drie jaar. De regeling is bedoeld voor mensen die sinds 2008 of 2009 te maken hebben met dubbele hypotheeklasten. Na 2012 wordt de maximale termijn weer twee jaar.
Lees verder

Hypotheekrenteaftrek na verhuur
De regeling waarbij men na een periode van verhuur van de voormalige eigen woning weer recht heeft op hypotheekrenteaftrek wordt met één jaar verlengd en loopt tot eind 2012.

Minder hypotheekkrediet voor tweeverdieners met laag inkomen
Bij tweeverdieners met een gezamenlijk inkomen van € 35.000 per jaar daalt het leenbedrag per 1 januari 2011 van € 160.000 naar € 129.000. Bij eenverdieners met een inkomen van
€ 35.000 daalt het maximale leenbedrag van € 167.000 naar € 160.000.

Sociaal inkomen
Per 1 januari 2011 gaat de Europese richtlijn in, waardoor alleen mensen met een inkomen tot 33.614 euro recht hebben op een sociale huurwoning. Mensen die meer verdienen moeten of naar vrije sector huur of een huis kopen.

Eigen woningschuld doorgeven aan de belasting
Banken en verzekeraars zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht gegevens over eigenwoningschulden te verstrekken aan de Belastingdienst.

Hypotheekaftrek voor vertrekkende partner
Vanaf 1 januari 2011 vervalt het fiscaal partnerschap voor gehuwden wanneer ze een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank hebben ingediend en niet meer op hetzelfde adres wonen.

EPC nieuwbouw woningen naar 0,6
De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) voor nieuwbouwwoningen gaat van 0,8 naar 0,6.

Wijzigingen btw-wetgeving privégebruik onroerende zaken
De btw-wetgeving voor panden die zowel privé als zakelijk worden gebruikt wijzigt per 1 januari 2011.

Monumenteigenaar kan eenvoudiger subsidie aanvragen
Eigenaren van rijksmonumenten kunnen vanaf 15 januari 2011 eenvoudiger een zogeheten instandhoudingssubsidie aanvragen. Dat kan via het vernieuwde Brim, het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2011, dat per 1 januari in werking treedt.
Lees verder

dinsdag 28 december 2010

Verkooptijd koopwoning opgelopen tot 19 maanden

Het aantal maanden dat nodig is om alle te koop staande woningen te verkopen is in 2010 in Nederland gemiddeld opgelopen tot 19 maanden. Dit blijkt uit onderzoek van de website Woningmarktcijfers.nl. Momenteel staan re totaal ruim 200.000 bestaande woningen te koop, een toename van 12% in vergelijking met begin januari dit jaar. Dit betekent dat 5% van de koopwoningvoorraad te koop staat, een absoluut record. In de afgelopen 12 maanden werden 125.000 woningtransacties geregistreerd, dit is ongeveer 3% van de koopwoningvoorraad. De theoretische gemiddelde verkooptijd (TVT) is daardoor opgelopen tot 19 maanden. In 2009 steeg de voorraad te koop staande woningen ook al met 12%.

Cijfers verschillen sterk per provincie
In alle provincies staan meer woningen te koop dan er op jaarbasis worden verkocht. De provincie Utrecht, Noord Holland en Zuid Holland hebben de kortste verkooptijd. In deze provincies worden ook de hoogste verkoopprijzen gerealiseerd. In Friesland, Flevoland en Drenthe wordt de hoogste TVT gemeten. In Noord-Brabant staan de woningen 22 maanden te koop.

maandag 20 december 2010

Vooruitzichten voor eurozone positief

Waar het er voor Amerika donker uitziet op de woningmarkt, is de stemming voor de eurozone juist positief. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft een ‘voorzichtig optimistisch' rapport over de woningmarkt in de eurozone gepubliceerd.

De gemiddelde woningprijzen stijgen en kopers hebben minder moeite een hypotheek af te sluiten, zo staat in het rapport. Tussen de zestien landen van de eurozone bestaan er echter wel grote verschillen. Finland, België en Frankrijk doen het goed: de prijzen stegen daar met percentages tussen de 6 en de 10 op jaarbasis. In Nederland daalden de prijzen met 5 procent, Ierland kende met -17 procent de grootste daling.
In de hele eurozone zijn de prijzen van koopwoningen nog altijd relatief hoog, vergeleken met de kosten voor huren. De koopprijzen zijn de afgelopen jaren ook meer opgelopen dan de huurprijzen.

Nederland: meer vertrouwen kopers
Overigens keert in Nederland het kopersvertrouwen weer langzaam terug, zo blijkt uit doorlopend onderzoek van Vereniging Eigen Huis. De verwachting van de vereniging is mede gebaseerd op het lage niveau van hypotheekrente en de al opgetreden prijsdalingen, waardoor woningen beter betaalbaar geworden. Ook het veiligstellen van de hypotheekrenteaftrek door het nieuwe kabinet is een belangrijke factor voor het vertrouwen in de woningmarkt. De Eigen Huis Marktindicator, die het consumentenvertrouwen in de woningmarkt weergeeft, is vooral de laatste drie maanden flink gestegen: hij klom met 5 punten naar een stand van 79; de sterkste stijging in twee jaar. Bij een stand van 100 punten zijn evenveel mensen positief als negatief gestemd over de woningmarkt. Vereniging Eigen Huis verwacht dat de opwaartse trend van het consumentenvertrouwen zal doorzetten.

Interesse voor koopwoning nog steeds groot
Uit het onderzoek blijkt ook dat 48 procent van de ondervraagden er over denkt om in de komende twee jaar te verhuizen: 13 procent is daar zeker over, 35 procent overweegt het. Van de mensen die willen verhuizen, wil bijna de helft (48 procent) een koopwoning.

Bron: Vastgoed, VEH, www.rtl.nl