woensdag 17 november 2010

Wanneer willen woningzoekers kopen?

-Helft ouderen verhuist pas als huidige woning verkocht is
-Jongeren wachten kansen op woningmarkt af


Op de Nederlandse woningmarkt anno 2010 is het aantal verhuizingen tot een dieptepunt gedaald. WoonKennis heeft woningzoekenden met een voorkeur voor een koopwoning gevraagd wat hen kan verleiden tot een aankoop. Eenderde noemt de beschikbaarheid van een betaalbare woning die aan hun wensen voldoet. Drie op de tien wil eerst de huidige woning verkocht hebben. Onder 55-plussers noemt zelfs de helft de verkoop van de huidige woning als eis voordat een nieuwe aankoop wordt gedaan.
Dalende huizenprijzen en een stokkende doorstroming tekenen de huidige woningmarkt. Toch lijkt het voor huurders een gunstige tijd om een woning te kopen. Het is momenteel een vragersmarkt, waarbij er ruimte is voor scherpe biedingen en aanvullende eisen. Toch schrikken huurders terug voor een woningaankoop. Woningeigenaren die willen verhuizen zitten logischerwijs vooral met hun huidige woning in hun maag.

Welke maatregelen brengen weer beweging in de woningmarkt?
De woonconsument is gevraagd naar maximaal drie maatregelen die hem zouden kunnen overhalen tot het doen van een woningaankoop. De vraag is gesteld aan degenen die een voorkeur hebben voor een koopwoning bij de volgende verhuizing, of bij een verhuizing een koopwoning niet uitsluiten.

-Te weinig passende en betaalbare woningen
De vaakst genoemde maatregel is dat er een woning beschikbaar moet zijn die aan de wensen voldoet en betaalbaar is. Dit wordt door gemiddeld één op de drie woningzoekenden aangegeven. Relatief meer woningeigenaren noemen deze vereiste.

-Huidige woning belemmering voor ouderen
Gemiddeld bijna eenderde van de woningeigenaren noemt 'eerst de huidige woning verkocht krijgen' als maatregel is die kan leiden tot een woningkoop. Relatief veel ouderen (49%) noemen deze eis. Eenzelfde beeld is te zien bij de eis 'zekerheid dat huidige woning verkocht wordt'. Dit noemt 42% van de mensen van boven de 55 jaar. Deze maatregel lijkt sterk op 'eerst de huidige woning verkocht krijgen', met als verschil dat de huidige woning niet per se voorafgaand aan de aankoop verkocht moet zijn. Verhuizen is een optie, zolang zeker is dat de huidige woning verkocht wordt.

-Jongeren willen baanzekerheid
Zekerheid over het werk of inkomen geldt voor gemiddeld ruim een kwart als voorwaarde die kan leiden tot een koop. Huurders (43%) noemen deze maatregel relatief vaker dan eigenaren (23%). Ook jongeren tot 35 jaar noemen deze maatregel relatief vaak (40%). Dit komt doordat zij vaak huurder zijn en wellicht nog geen zekerheid hebben op het gebied van werk of inkomen.

Dit onderzoek is uitgevoerd voordat de hypotheekrenteaftrek onaangetast werd verklaard door het kabinet-Rutte. Gemiddeld een kwart van de woonconsumenten met een (mogelijke) koopvoorkeur noemt zekerheid over de hypotheekrenteaftrek als maatregel die kan leiden tot een koop. Onder woningeigenaren is dat bijna drie op de tien, terwijl dat onder huurders 14% is.

-Financiën belangrijk voor huurders, eigenaren willen zekerheid verkoop
De helft van de huurders geeft aan dat een daling van de woningprijzen kan leiden tot een koop en 43% noemt zekerheid over werk of inkomen. Daarnaast zegt 22% dat een daling van de hypotheekrente kan leiden tot een koop en 21% noemt een opnieuw ingevoerde koopsubsidie. Van de woningeigenaren zegt (ruim) eenderde dat de huidige woning verkocht moet worden, voorafgaand of op een redelijke termijn rondom de nieuwe aankoop.

Het verschil tussen huurder en eigenaar komt grofweg op het volgende neer: huurders worden tot kopen gebracht middels financiële zekerheid of financiële impulsen, eigenaren willen momenteel vooral zekerheid dat zij van hun huidige woning afkomen. De beschikbaarheid van een passende en betaalbare woning is voor beide groepen belangrijk.

Bron: WoonKennis
Publicatiedatum: november 2010

Geen opmerkingen:

Een reactie posten