vrijdag 26 november 2010

Consument vertrouwt op huis als investering

24 november 2010

Koopwoningen zijn het populairst onder woningzoekende consumenten. Als belangrijkste reden voor deze voorkeur wordt het vaakst genoemd dat een woning een goede investering is. Zes op de tien woningzoekende consumenten met voorkeur voor een koopwoning geeft dit aan. Ondanks de recente ontwikkelingen op de woningmarkt houden consumenten dus vertrouwen in de woning als investeringsobject. Dit blijkt uit onderzoek voor het WoonKennis Jaarrapport 2010/2011.

Middeninkomens zien woning vaakst als investering
Woning aanpassen aan wensen is een belangrijke reden voor de aanschaf van een koopwoning.
Van de consumenten die actief of latent op zoek zijn naar een woning geeft 56% voorkeur aan een koopwoning. Drie op de tien wil liever een huurwoning betrekken en 10% heeft geen voorkeur.

Aan woningzoekers die de voorkeur geven aan een koopwoning is gevraagd naar de reden voor die voorkeur. De meest gekozen reden voor voorkeur voor een koopwoning is dat het een investering in de toekomst is. Zes op de tien woningzoekenden met voorkeur voor een koopwoning geeft dit op als reden.

Vertrouwen blijft
Prijsdalingen, lange verkooptijden en moeilijk verkoopbare woningen ten spijt, de koopwoning heeft nog steeds het imago van een goede investering. Vooral woningzoekers met een inkomen tussen € 1.675 en € 3.000 per maand noemen de investering als reden voor de voorkeur voor een koopwoning. 66% van hen geeft dit aan.

Voor starters en woningbezitters die hun woning goedkoop gekocht hebben zijn de omstandigheden op de woningmarkt inderdaad gunstig. Woningen zijn door prijsdalingen en lange verkooptijden nu bereikbaarder dan voorheen. Dat betekent niet dat het gat tussen de huur- en de koopwoningmarkt voor veel consumenten verdwenen is.

Consumenten die een huis als investering zien, kijken echter verder dan de huidige marktomstandigheden. Een investering in een woning gaat immers over vele jaren. Consumenten vertrouwen er dus op dat de woningmarkt de huidige malaise te boven komt.

Dit gegeven stemt optimistisch. De woonconsument heeft zich blijkbaar niet uit het veld laten slaan door de discussies over hervorming van de woningmarkt. Naast de discussie over de hypotheekrenteaftrek is er in de media veel bericht over de beperkte leencapaciteit voor lagere inkomens en woningmarkthervormingen in het algemeen.

Aanpassen aan wensen
Van de woningzoekers met voorkeur voor een koopwoning geeft 53% als reden voor hun voorkeur dat de woning aan de eigen wensen is aan te passen. Woningbezitters hebben meer vrijheid bij het aanpassen en klussen aan de woning dan huurders.

De mogelijkheid tot het aanpassen van de woning aan de wensen van de eigenaar spreekt de middeninkomens en vooral de hogere inkomens aan. Deze groepen hebben de middelen om de woning dusdanig aan te passen dat hij bijna volledig voldoet aan de wensen. Dit geldt in mindere mate voor de inkomens tot € 1.675 per maand.

Zoals gezegd geven de lagere inkomens vaker dan gemiddeld de voorkeur aan een koopwoning met de reden dat het een gunstige tijd is om een woning te kopen. Voor deze groep doen zich nu buitenkansjes voor. Door gedaalde woningprijzen wordt eigen woningbezit voor deze groep bereikbaarder.

Toekomstig vertrouwen
Mede door de verkiezingen in de lente van dit jaar is onder consumenten het besef doorgedrongen dat de hypotheekrenteaftrek niet het eeuwige leven heeft. Steeds minder mensen vinden dat er niets aan de hypotheekrenteaftrek mag veranderen. Steeds meer mensen vinden dat een maximum gesteld moet worden aan deze belastingmaatregel.

Toch leeft het oude adagium dat een woning een goede investering voor later is nog steeds onder consumenten. Het is bemoedigend om te zien dat woonconsumenten het vertrouwen in de woningmarkt behouden. Zeker gezien de recente ontwikkelingen en met oog op toekomstige hervormingen.

Bron: Bouwkennis

Geen opmerkingen:

Een reactie posten