zaterdag 23 oktober 2010

De omgevingsvergunning voor alles rondom bouwen en verbouwen

De omgevingsvergunning zorgt voor een versimpeling van de aanvraag voor vergunningen om te kunnen bouwen. Voorheen moest u nog voor verschillende vergunningen, zoals bouwvergunningen en milieuvergunningen, bij verschillende overheidsinstanties zijn. Al die vergunningen zijn per 1 oktober 2010 gebundeld in 1 vergunning: de omgevingsvergunning.

Vergunningen binnen de omgevingsvergunning
Ontheffingen en toestemmingsvereisten ook in omgevingsvergunning
Eén loket voor omgevingsvergunning
Wabo
Meer informatie omgevingsvergunning
Vergunningen binnen de omgevingsvergunning
Bijna alle vergunningen uit de regelgeving van het ministerie van VROM zijn opgenomen in de omgevingsvergunning. Dat zijn onder andere:

milieuvergunningen;
de bouwvergunningen;
de sloopvergunningen;
de monumentenvergunning;
de huisvestingsvergunning;
de gebruiksvergunning;
de afvalbeschikking.
In de omgevingsvergunning zijn ook wetten gebundeld van andere ministeries en verordeningen van provincies, gemeenten en waterschappen.

Ontheffingen en toestemmingsvereisten ook in omgevingsvergunning
Naast de verschillende vergunningen zijn ook de ontheffingen en andere toestemmingsvereisten zo veel mogelijk samengevoegd in de omgevingsvergunning. Ook voor het in beroep gaan tegen een besluit over de vergunningverlening geldt 1 beroepsprocedure.

Eén loket voor omgevingsvergunning
Dit alles wordt ingediend bij 1 loket. Het loket is bij de gemeente, omdat de plaats van de activiteit, waarvoor een vergunning wordt aangevraagd, bepalend is. Online checken en aanvragen kan ook centraal bij omgevingsloket.nl

Wabo
De wet die invoering van de omgevingsvergunning regelt, heet de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

U kunt de omgevingsvergunning aanvragen via de website van uw gemeente of via omgevingsloket.nl.

U kunt hier terecht voor:
Vergunningcheck
Meer informatie omgevingsvergunning
Stand van zaken aanvraag omgevingsvergunning
Via de computer kunt u volgen wat de stand van zaken van uw aanvraag is. Gegevens die de gemeente al van u heeft, hoeft u niet opnieuw in te vullen.

Vergunningcheck
Op omgevingsloket.nl kunt u de vergunningcheck invullen. Daarmee ziet u of u een vergunning nodig heeft voor de activiteiten die u wilt gaan uitvoeren en welke stukken u moet meesturen bij de vergunningaanvraag. Ook als u de aanvraag niet via internet doet, kunt u de vergunningcheck doorlopen. De uitkomsten kunt u dan afdrukken en gebruiken bij het invullen van een aanvraag op papier.

Meer informatie omgevingsvergunning
Voor meer informatie over de omgevingsvergunning kunt u terecht bij uw eigen gemeente. Overheden met specifieke vragen over de invoering van de omgevingsvergunning kunnen contact opnemen met de Helpdesk Omgevingsvergunning. Bedrijven met vragen over de omgevingsvergunning kunnen terecht bij Antwoord voor bedrijven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten