zaterdag 23 oktober 2010

De omgevingsvergunning voor alles rondom bouwen en verbouwen

De omgevingsvergunning zorgt voor een versimpeling van de aanvraag voor vergunningen om te kunnen bouwen. Voorheen moest u nog voor verschillende vergunningen, zoals bouwvergunningen en milieuvergunningen, bij verschillende overheidsinstanties zijn. Al die vergunningen zijn per 1 oktober 2010 gebundeld in 1 vergunning: de omgevingsvergunning.

Vergunningen binnen de omgevingsvergunning
Ontheffingen en toestemmingsvereisten ook in omgevingsvergunning
Eén loket voor omgevingsvergunning
Wabo
Meer informatie omgevingsvergunning
Vergunningen binnen de omgevingsvergunning
Bijna alle vergunningen uit de regelgeving van het ministerie van VROM zijn opgenomen in de omgevingsvergunning. Dat zijn onder andere:

milieuvergunningen;
de bouwvergunningen;
de sloopvergunningen;
de monumentenvergunning;
de huisvestingsvergunning;
de gebruiksvergunning;
de afvalbeschikking.
In de omgevingsvergunning zijn ook wetten gebundeld van andere ministeries en verordeningen van provincies, gemeenten en waterschappen.

Ontheffingen en toestemmingsvereisten ook in omgevingsvergunning
Naast de verschillende vergunningen zijn ook de ontheffingen en andere toestemmingsvereisten zo veel mogelijk samengevoegd in de omgevingsvergunning. Ook voor het in beroep gaan tegen een besluit over de vergunningverlening geldt 1 beroepsprocedure.

Eén loket voor omgevingsvergunning
Dit alles wordt ingediend bij 1 loket. Het loket is bij de gemeente, omdat de plaats van de activiteit, waarvoor een vergunning wordt aangevraagd, bepalend is. Online checken en aanvragen kan ook centraal bij omgevingsloket.nl

Wabo
De wet die invoering van de omgevingsvergunning regelt, heet de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

U kunt de omgevingsvergunning aanvragen via de website van uw gemeente of via omgevingsloket.nl.

U kunt hier terecht voor:
Vergunningcheck
Meer informatie omgevingsvergunning
Stand van zaken aanvraag omgevingsvergunning
Via de computer kunt u volgen wat de stand van zaken van uw aanvraag is. Gegevens die de gemeente al van u heeft, hoeft u niet opnieuw in te vullen.

Vergunningcheck
Op omgevingsloket.nl kunt u de vergunningcheck invullen. Daarmee ziet u of u een vergunning nodig heeft voor de activiteiten die u wilt gaan uitvoeren en welke stukken u moet meesturen bij de vergunningaanvraag. Ook als u de aanvraag niet via internet doet, kunt u de vergunningcheck doorlopen. De uitkomsten kunt u dan afdrukken en gebruiken bij het invullen van een aanvraag op papier.

Meer informatie omgevingsvergunning
Voor meer informatie over de omgevingsvergunning kunt u terecht bij uw eigen gemeente. Overheden met specifieke vragen over de invoering van de omgevingsvergunning kunnen contact opnemen met de Helpdesk Omgevingsvergunning. Bedrijven met vragen over de omgevingsvergunning kunnen terecht bij Antwoord voor bedrijven.

vrijdag 8 oktober 2010

Herstel woningmarkt laat op zich wachten

Koper nauwelijks bewust van sterk verbeterde betaalbaarheid

Nieuwegein, 7 oktober
Het verwachte herstel op de woningmarkt zet nog niet door. In het afgelopen kwartaal werden door NVM-makelaars 21.605 woningen verkocht, een daling van 13% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2010. De prijs van de gemiddeld verkochte woning bedroeg 233 duizend euro, een daling van 1,3%. Hiermee zakken de prijzen, ondanks een opgaande lijn in de eerste helft van dit jaar, weer tot het niveau van 2009. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) in haar analyse van de woningmarkt over het derde kwartaal van 2010, die vandaag is gepresenteerd*.
* De nieuwste kwartaalcijfers die de NVM uitgeeft, zijn voorlopig
Traditiegetrouw ligt het aantal verkopen in het derde kwartaal circa 4,5% lager dan in het voorgaande, met name vanwege de vakantieperiode. Met 13% minder verkopen is het afgelopen kwartaal echter ronduit slecht. NVM-makelaars waren goed voor 21.605 van de in totaal 28.500 verkochte woningen. Met name in het goedkopere segment (appartementen, tussenwoningen) werd duidelijk minder verkocht. Appartementen werden 14,9% minder verkocht, tussenwoningen 16,5% minder. Vrijstaande woningen wisselden net zo veel van eigenaar als het kwartaal ervoor. Hierbij moet wel worden aangetekend dat het gaat om landelijke cijfers. De regionale verschillen zijn groot.

Onze regio.
In de regio's Oss en Uden-Veghel zien we ongeveer dezelfde cijfers. Ca. 20-30% minder verkochte woningen tegen dalende prijzen (-5% tot-7%). Wel lijkt het dat de tijd dat verkochte woningen te koop hebben gestaan iets daalt. De voorraden nemen wel toe en veel al langer te koop staande woningen blijven staan.

Kopers hebben goede kansen
De markt blijft een kopersmarkt. Kopers hebben een zeer goede kans om een woning tegen een mooie prijs te kopen. De Open Huizendag van 9 oktober, met landelijk meer dan 45.000 open huizen wordt dan ook, merken wij uit reacties, een dag waarop volop potentiële kopers de markt zeer serieus zullen verkennen. En gelijk hebben ze. Met de lage rente en de scherpe woningprijzen van nu zijn er uitstekende mogelijkheden om een leuke aankoop te doen.