zaterdag 25 september 2010

OSS, koploper in duurzaamheid!

Duurzaamheidslening bij de gemeente Oss
Een energiezuinig huis, dat lijkt u wel wat. Maar energiebesparende maatregelen kosten geld. De gemeente Oss wil het u gemakkelijker maken. Vanaf 5 augustus 2010 kunt u bij de gemeente goedkoop geld lenen om uw woning echt energiezuinig te maken.
Dit is de Duurzaamheidslening. Een financieel steuntje in de rug voor huiseigenaren/bewoners bij het treffen van energiebesparende maatregelen in en aan de woning. De gemeente Oss werkt bij de Duurzaamheidslening samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).

Hoeveel kan ik lenen?
U kunt minimaal € 2.500 en maximaal € 15.000 lenen. Tot een bedrag van € 7.500 heeft de Duurzaamheidslening een looptijd van 10 jaar. Voor grotere bedragen een looptijd van 15 jaar. U leent de eerste drie jaar aflossingsvrij en tegen een vaste lage rente. Na de eerste drie jaar gaat u rente en aflossing betalen. Het rentepercentage is altijd 3% lager dan het markttarief (condities SVn) met een minimum van 0,5%.

Welke maatregelen komen in aanmerking voor een lening?
Warmtepomp (alle systemen)
Zonnepanelen (alle systemen)
Zonneboiler (alle systemen t.b.v. huishoudelijk tap en cv water)
Kleinschalige windturbine
Dakisolatie (met een minimale isolatiewaarde van RC>2,5m².K/W)
Vloerisolatie (met een minimale isolatiewaarde van RC>2,5m².K/W
Gevelisolatie (met een minimale isolatiewaarde van RC>2,5m².K/W)
Spouwmuurisolatie (met een minimale isolatiewaarde van RC>1,3m².K/W)
Leidingisolatie (met een minimale isolatiewaarde van RC>2,5m².K/W)
Ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen, inclusief beglazing met een Ugl-waarde die kleiner of gelijk is dan 1,20 W/m²K
Energiezuinige ventilatievoorzieningen
Warmteterugwinning via diverse installaties (bijvoorbeeld douchewater) (alle systemen)
Energiezuinige pompen en ventilatoren
Voorzieningen voor de opvang of infiltratie van regenwater
Waterdoorlatende verharding op erf
Thermostatische mengkraan voor bad en douche
Groene daken en groene gevels
Waterbesparend toilet met maximaal 6 liter spoelbak met spoelonderbreker
Maatregelen aan het woning voor het verkrijgen van het certificaat ‘Politie Keurmerk Veilig Wonen bestaande bouw’ (zoals beschreven op www.politiekeurmerk.nl)

Verordening
Deze maatregelen, alsmede de voorwaarden waaronder een lening wordt verstrekt, vindt u terug in de verordening duurzaamheidsleningen Oss 2010. Belangrijk is dat de maatregelen eerst voor een lening in aanmerking komen als ze op zich, dan wel gezamenlijk, leiden tot minimaal één hoger labelniveau.

Stappenplan Duurzaamheidslening
Voordat u als particulier een Duurzaamheidslening aanvraagt, is het volgende van belang.
Alleen bestaande particuliere woningen in de gemeente Oss en Lith die bestemd zijn voor permanente bewoning komen in aanmerking voor een Duurzaamheidslening.
Bij de aanvraag om een Duurzaamheidslening moet een EnergiePrestatieAdvies (EPA) worden overlegd. U dient dus een EPA te laten uitvoeren. Klik hier voor meer informatie.
U moet bepalen welke energiebesparende maatregelen u wilt laten treffen. Hiervoor is het EPA een goede basis. Bedenk daarbij dat voor een Duurzaamheidslening enkel de in de verordening genoemde maatregelen in aanmerking komen.
Let op dat u om een offerte vraagt met daarop de technische specificatie van de maatregel zoals vermeld in het formulier ‘financiële onderbouwing’.
Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden waar u gebruik van kunt maken en waarbij u nog steeds in aanmerking kunt komen voor een Duurzaamheidslening. De subsidies moeten alleen in mindering worden gebracht op het gevraagde leenbedrag.

Met bovenstaande stappen zijn de kosten voor u in beeld en kunt u bepalen of u daarvoor een Duurzaamheidslening aan wilt vragen.

Heeft u nog vragen?
Met vragen over de duurzaamheidsmaatregelen en de verordening kunt u terecht bij balie Bouwen Milieu en Leefomgeving van de gemeente Oss, telefoon [0412] 62 90 30 of e-mail baliebml@oss.nl

Met financiële vragen over een duurzaamheidslening kunt u terecht bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn), telefoon [033] 25 39 436 of e-mail info@svn.nl. Kijk ook op www.svn.nl

Tot nog toe hebben ons van de andere gemeenten waar wij werken nog geen berichten bereikt dat zij ook meedoen met dit project. Maar je kunt het natuurlijk altijd zelf even navragen bij de gemeente waar je woont!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten