zondag 4 juli 2010

Tweede kamer wil stimulering woningmarkt

2 juli 2010
De Tweede Kamer wil dat het kabinet maatregelen neemt om de woningmarkt te stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld door de verhoging van de Nationale Hypotheek Garantie met één jaar te verlengen. De huidige verhoging loopt tot eind van dit jaar.

Het aantal huishoudens dat zijn woning financiert met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is dit jaar fors toegenomen. In de afgelopen zes maanden sloten 60.000 woningbezitters een NHG-hypotheek af voor de aankoop of verbouwing van een huis. In dezelfde periode van vorig jaar waren dat er 37.000.

Andere maatregelen
De Tweede Kamer wil ook dat het btw-tarief voor renovatie van een eigen huis omlaag gaat van negentien naar zes procent. Een andere wens is verlenging van de periode waarin een beroep kan worden gedaan op vrijstelling van overdrachtsbelasting. Die zou van zes naar achttien maanden moeten. De Kamer stemde ook voor het plan om 30 miljoen euro vrij te maken voor leningen aan starters op de woningmarkt.

Hypotheek hoger bij zuinig huis
Eigenwoningbezitters die geld steken in energiebesparende maatregelen kunnen rekenen op een verhoogde hypotheek via de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Minister Van Middelkoop (Wonen) voert hier binnenkort overleg over met de Stichting Waarborg Eigen Woningen. Het zou gaan om een bedrag van 15.000 tot 25.000 euro als de eigenaar van een nieuwbouwhuis de woning energieneutraal maakt of de bestaande woning een aantal stappen zuiniger. Jaarlijks zouden tienduizenden mensen in aanmerking kunnen komen voor deze financiering.

Waarborgfonds
Het afgelopen halfjaar werd 600 keer een beroep gedaan op het Waarborgfonds Eigen Woningen, van waaruit banken de restschuld betaald krijgen. Dat is bijna twee keer zoveel als in dezelfde periode van vorig jaar. In vergelijking met andere landen is dat niet veel, zegt NHG-directeur Karel Schiffer. "Tegen de achtergrond van de kredietcrisis valt deze stijging erg mee." Op dit moment is bijna de helft van het aantal gedwongen verkopen het gevolg van echtscheiding. In ongeveer tien procent van de gevallen is werkloosheid de oorzaak.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten