dinsdag 13 juli 2010

Oss gaat door met startersleningen

Onlangs is in Oss de 100e starterslening afgesloten. Dit is een belangrijk feit, want de starter wordt gezien als de motor om de stagnerende huizenmarkt op gang te houden en weer verder op gang te brengen.

In 2010 heeft de regeling een enorme vlucht genomen. Dit heeft te maken met de verruiming van de regeling; geen inkomensgrens meer, verhoging van de grens maximale kosten verkrijging eigendom naar 225.000 euro, naast nieuwbouw nu ook bestaande woningen. Ook heeft het te maken met de beëindiging van de landelijke subsidieregeling bevordering eigen woningbezit door het Rijk.


Subsidie

De starterslening is bedoeld voor personen die een nieuwe of bestaande woning willen kopen, maar onvoldoende inkomen hebben om de aankoop te financieren. Het aantal aanvragen van een lening voor een bestaande woning is ongeveer gelijk aan het aantal voor een nieuwe woning. De starterslening werd oorspronkelijk voor 50% gefinancierd door de Rijksoverheid . De provincie en gemeente Oss financieren ieder 25%. Vanaf het moment dat het Rijk stopte met de subsidie heeft de gemeente Oss ook de rijksbijdrage voor haar rekening genomen. Dit betekent dat vanaf eind mei 2010 de gemeentelijke bijdrage in de starterslening van 25% naar 75% is gegaan.

Financiële consequenties
Het niet meer deelnemen aan de starterlening door het Rijk heeft voor de gemeenten financiële consequenties. Het fonds is veel eerder uitgeput. De gemeente Oss beziet momenteel of tot aanvulling van het fonds kan worden overgegaan. Overigens is er in de Tweede Kamer wel een meerderheid om opnieuw financieel deel te gaan nemen aan het fonds.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten