dinsdag 13 juli 2010

Oss gaat door met startersleningen

Onlangs is in Oss de 100e starterslening afgesloten. Dit is een belangrijk feit, want de starter wordt gezien als de motor om de stagnerende huizenmarkt op gang te houden en weer verder op gang te brengen.

In 2010 heeft de regeling een enorme vlucht genomen. Dit heeft te maken met de verruiming van de regeling; geen inkomensgrens meer, verhoging van de grens maximale kosten verkrijging eigendom naar 225.000 euro, naast nieuwbouw nu ook bestaande woningen. Ook heeft het te maken met de beëindiging van de landelijke subsidieregeling bevordering eigen woningbezit door het Rijk.


Subsidie

De starterslening is bedoeld voor personen die een nieuwe of bestaande woning willen kopen, maar onvoldoende inkomen hebben om de aankoop te financieren. Het aantal aanvragen van een lening voor een bestaande woning is ongeveer gelijk aan het aantal voor een nieuwe woning. De starterslening werd oorspronkelijk voor 50% gefinancierd door de Rijksoverheid . De provincie en gemeente Oss financieren ieder 25%. Vanaf het moment dat het Rijk stopte met de subsidie heeft de gemeente Oss ook de rijksbijdrage voor haar rekening genomen. Dit betekent dat vanaf eind mei 2010 de gemeentelijke bijdrage in de starterslening van 25% naar 75% is gegaan.

Financiële consequenties
Het niet meer deelnemen aan de starterlening door het Rijk heeft voor de gemeenten financiële consequenties. Het fonds is veel eerder uitgeput. De gemeente Oss beziet momenteel of tot aanvulling van het fonds kan worden overgegaan. Overigens is er in de Tweede Kamer wel een meerderheid om opnieuw financieel deel te gaan nemen aan het fonds.

zondag 4 juli 2010

Tweede kamer wil stimulering woningmarkt

2 juli 2010
De Tweede Kamer wil dat het kabinet maatregelen neemt om de woningmarkt te stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld door de verhoging van de Nationale Hypotheek Garantie met één jaar te verlengen. De huidige verhoging loopt tot eind van dit jaar.

Het aantal huishoudens dat zijn woning financiert met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is dit jaar fors toegenomen. In de afgelopen zes maanden sloten 60.000 woningbezitters een NHG-hypotheek af voor de aankoop of verbouwing van een huis. In dezelfde periode van vorig jaar waren dat er 37.000.

Andere maatregelen
De Tweede Kamer wil ook dat het btw-tarief voor renovatie van een eigen huis omlaag gaat van negentien naar zes procent. Een andere wens is verlenging van de periode waarin een beroep kan worden gedaan op vrijstelling van overdrachtsbelasting. Die zou van zes naar achttien maanden moeten. De Kamer stemde ook voor het plan om 30 miljoen euro vrij te maken voor leningen aan starters op de woningmarkt.

Hypotheek hoger bij zuinig huis
Eigenwoningbezitters die geld steken in energiebesparende maatregelen kunnen rekenen op een verhoogde hypotheek via de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Minister Van Middelkoop (Wonen) voert hier binnenkort overleg over met de Stichting Waarborg Eigen Woningen. Het zou gaan om een bedrag van 15.000 tot 25.000 euro als de eigenaar van een nieuwbouwhuis de woning energieneutraal maakt of de bestaande woning een aantal stappen zuiniger. Jaarlijks zouden tienduizenden mensen in aanmerking kunnen komen voor deze financiering.

Waarborgfonds
Het afgelopen halfjaar werd 600 keer een beroep gedaan op het Waarborgfonds Eigen Woningen, van waaruit banken de restschuld betaald krijgen. Dat is bijna twee keer zoveel als in dezelfde periode van vorig jaar. In vergelijking met andere landen is dat niet veel, zegt NHG-directeur Karel Schiffer. "Tegen de achtergrond van de kredietcrisis valt deze stijging erg mee." Op dit moment is bijna de helft van het aantal gedwongen verkopen het gevolg van echtscheiding. In ongeveer tien procent van de gevallen is werkloosheid de oorzaak.