donderdag 17 juni 2010

Meer subsidie voor zonneboilers en lucht/water-warmtepompen

Het subsidiebedrag voor de aanschaf van lucht/water-warmtepompen wordt per 19 mei 2010 verhoogd van 1000 euro naar 2000 euro per apparaat. Dat heeft minister Van der Hoeven van Economische Zaken bekend gemaakt.

Voor zonneboilers wordt tot maximaal 12 Gigajoule opbrengst per woning subsidie verstrekt. Dit zorgt ervoor dat er meer aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Met de doorvoering van deze wijziging wordt de subsidieontvanger aangemoedigd om de subsidie in te zetten voor tapwaterinstallaties.

Besparing Energie
Lucht/water-warmtepompen kunnen een goede, effectieve bijdrage leveren aan de besparing van energie bij de verwarming van woningen. Vooral in het voor- en naseizoen. Eigenaren van woningen zijn alleen nog onvoldoende bekend met het extra wooncomfort en de energiebesparing die de installatie oplevert. Deze warmtepompen kunnen naast de bestaande verwarmingsketel geïnstalleerd worden.

Regeling Duurzame Warmte
De installaties vallen onder de regeling Duurzame Warmte voor bestaande woningen, die wordt uitgevoerd door NL Energie en Klimaat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Bron: Rijksoverheid

Geen opmerkingen:

Een reactie posten