vrijdag 30 april 2010

Aantal verkochte woningen stijgt, prijsdaling neemt af

21 april 2010 (bron: Bouwkennis)

Het aantal verkochte bestaande woningen stijgt in maart 2010 met 15,96% in vergelijking met maart 2009. Ten opzichte van februari 2010 stijgt het aantal verkopen met 25,34%. Prijzen van verkochte bestaande woningen dalen in maart met 3,5% ten opzichte van een jaar eerder. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster.

Verkoopaantallen appartementen blijven stijgen - Bijna eenvijfde minder woningen verkocht dan voor de kredietcrisis - Gemiddelde koopsom stijgt 1%
In maart 2010 zijn bij het Kadaster 11.145 verkochte woningen geregistreerd. Dit is stijging van 15,95% ten opzichte van maart 2009, toen het er 9.612 waren. Ten opzichte van maart 2008 ligt het aantal verkochte woningen 18,9% lager. De verkoopstijgingen ten opzichte van een jaar eerder en ten opzichte van een maand eerder, zijn aanzienlijk. Dat is voor het eerst sinds lange tijd. Het is nog te vroeg om aan deze gunstige ontwikkelingen van vergaande conclusies te verbinden.Dure woningen gevoelig voor schommelingen De verkoopaantallen van alle woningtypen stijgen in maart flink ten opzichte van een maand eerder. Het aantal verkochte vrijstaande woningen stijgt maand-op-maand met 18,40% het minst. Het aantal verkochte appartementen stijgt met maar liefst 31,37%.

Ten opzichte van maart 2009 stijgen de verkoopaantallen van alle woningtypen. Vrijstaande woningen worden 6,47% vaker verkocht. Dit is de kleinste stijging. De grootste jaar-op-jaar stijging komt voor rekening van de appartementen. Daarvan werden er 18,64% meer verkocht dan een jaar eerder.

Prijsdaling bij alle woningtypen
De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen zijn in maart gemiddeld 3,5% lager dan in maart 2009. De prijsdaling blijft afnemen ten opzichte van de voorgaande maanden, toen de prijsdaling soms meert dan 5% bedroeg. Alle typen bestaande koopwoningen waren goedkoper dan in maart 2009. De prijsdaling van appartmenten was met 2,5% het kleinst. De prijzen van duurdere woningtypen zoals twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen daalden het meest met respectievelijk 4% en 4,6%. Vergeleken met februari 2010 waren de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in maart 2010 0,3% lager. Prijzen van hoekwoningen en vrijstaande woningen stegen met respectievelijk 0,2% en 0,7%. Appartementen daalden 0,6% in prijs, net als tussenwoningen. Twee-onder-één-kapwoningen daalden 0,8% in prijs ten opzichte van februari 2010.

In alle provincies dalen prijzen
In alle provincies waren de prijzen lager dan een jaar eerder. De grootste daling deed zich voor in Utrecht, waar koopwoningen 5,2% goedkoper waren. In Friesland was de prijsdaling met 1,5% het kleinst.

Gemiddelde koopsom 1% hoger
Met € 236.230 is er sprake van een stijging van 1% in vergelijking tot februari 2010. De gemiddelde koopsom was in februari 2010 € 233.902. Ten opzichte van vorig jaar is er sprake van een daling van 1,62 %.
De gemiddelde koopsomstijging ontstaat voornamelijk doordat het aantal verkochte woningen in de Randstad en de stedelijke gebieden relatief gezien groter is geworden dan in de rest van Nederland.

Benieuwd naar de actuele waarde van jouw woning of appartement? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende waardebepaling en marktanalyse.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten