vrijdag 30 april 2010

Aantal verkochte woningen stijgt, prijsdaling neemt af

21 april 2010 (bron: Bouwkennis)

Het aantal verkochte bestaande woningen stijgt in maart 2010 met 15,96% in vergelijking met maart 2009. Ten opzichte van februari 2010 stijgt het aantal verkopen met 25,34%. Prijzen van verkochte bestaande woningen dalen in maart met 3,5% ten opzichte van een jaar eerder. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster.

Verkoopaantallen appartementen blijven stijgen - Bijna eenvijfde minder woningen verkocht dan voor de kredietcrisis - Gemiddelde koopsom stijgt 1%
In maart 2010 zijn bij het Kadaster 11.145 verkochte woningen geregistreerd. Dit is stijging van 15,95% ten opzichte van maart 2009, toen het er 9.612 waren. Ten opzichte van maart 2008 ligt het aantal verkochte woningen 18,9% lager. De verkoopstijgingen ten opzichte van een jaar eerder en ten opzichte van een maand eerder, zijn aanzienlijk. Dat is voor het eerst sinds lange tijd. Het is nog te vroeg om aan deze gunstige ontwikkelingen van vergaande conclusies te verbinden.Dure woningen gevoelig voor schommelingen De verkoopaantallen van alle woningtypen stijgen in maart flink ten opzichte van een maand eerder. Het aantal verkochte vrijstaande woningen stijgt maand-op-maand met 18,40% het minst. Het aantal verkochte appartementen stijgt met maar liefst 31,37%.

Ten opzichte van maart 2009 stijgen de verkoopaantallen van alle woningtypen. Vrijstaande woningen worden 6,47% vaker verkocht. Dit is de kleinste stijging. De grootste jaar-op-jaar stijging komt voor rekening van de appartementen. Daarvan werden er 18,64% meer verkocht dan een jaar eerder.

Prijsdaling bij alle woningtypen
De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen zijn in maart gemiddeld 3,5% lager dan in maart 2009. De prijsdaling blijft afnemen ten opzichte van de voorgaande maanden, toen de prijsdaling soms meert dan 5% bedroeg. Alle typen bestaande koopwoningen waren goedkoper dan in maart 2009. De prijsdaling van appartmenten was met 2,5% het kleinst. De prijzen van duurdere woningtypen zoals twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen daalden het meest met respectievelijk 4% en 4,6%. Vergeleken met februari 2010 waren de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in maart 2010 0,3% lager. Prijzen van hoekwoningen en vrijstaande woningen stegen met respectievelijk 0,2% en 0,7%. Appartementen daalden 0,6% in prijs, net als tussenwoningen. Twee-onder-één-kapwoningen daalden 0,8% in prijs ten opzichte van februari 2010.

In alle provincies dalen prijzen
In alle provincies waren de prijzen lager dan een jaar eerder. De grootste daling deed zich voor in Utrecht, waar koopwoningen 5,2% goedkoper waren. In Friesland was de prijsdaling met 1,5% het kleinst.

Gemiddelde koopsom 1% hoger
Met € 236.230 is er sprake van een stijging van 1% in vergelijking tot februari 2010. De gemiddelde koopsom was in februari 2010 € 233.902. Ten opzichte van vorig jaar is er sprake van een daling van 1,62 %.
De gemiddelde koopsomstijging ontstaat voornamelijk doordat het aantal verkochte woningen in de Randstad en de stedelijke gebieden relatief gezien groter is geworden dan in de rest van Nederland.

Benieuwd naar de actuele waarde van jouw woning of appartement? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende waardebepaling en marktanalyse.

zaterdag 10 april 2010

Komende jaren worden te weinig woningen gebouwd

Gereedmeldingen woningnieuwbouw 62.000 in 2010
7 april 2010

Het aantal gereedmeldingen in de woningnieuwbouw daalt in 2010 tot 62.000. In 2011 bereikt het nieuwbouwsegment het dieptepunt op 60.000 woningen. BouwKennis verwacht vanaf 2012 weer langzaam herstel. Dat jaar krabbelt het aantal gereedmeldingen weer op tot 64.000 woningen.
Na het recordaantal gereedmeldingen van bijna 83.000 woningen in 2009 volgt een zware terugval. Naar aanleiding van de neergaande bouwconjunctuur wordt de bodem bereikt in 2011, wanneer 60.000 woningen gereedgemeld worden. Onder invloed van de economische verbetering nemen de gereedmeldingen in 2012 weer toe tot 64.000 woningen.

Vergunningverlening daalt 11% in 2010.
De malaise op de koopwoningmarkt heeft directe invloed op de vergunningverlening. In 2009 is het aantal verleende nieuwbouwvergunningen teruggevallen naar ruim 72.000. Dit is een daling van 17% ten opzichte van 2008.Door de problemen op de koopwoningmarkt werd in 2009 voor 26% minder koopwoningen een vergunning verleend ten opzichte van een jaar eerder. De daling zet door tot 2011, wanneer voor 62.000 woningen vergunningen worden afgegeven. In 2012 groeit de vergunningverlening weer tot 70.000. Het totaalaantal woningen waarvoor in 2009 een vergunning is verleend is laag, maar nog altijd zo'n 10.000 hoger dan in 2001. Dat jaar was de opmaat naar 59.629 gereedmeldingen in 2003. Een nog altijd historisch laag aantal.

Bouwvergunningen en gereedkomen woningen, 2000 - 2012


Jaar A. Bouwvergunningen B. Gereedgekomen woningen

2006 A. 96.447 B. 72.382
2007 A. 87.918 B. 80.193
2008 A. 87.198 B. 78.885
2009 A. 72.646 B. 82.932
2010* A. 65.000 B. 62.000
2011* A. 62.000 B. 60.000
2012* A. 70.000 B. 64.000
Bron: BouwKennis, maart 2010 i.s.m. Rom Bult

*PrognoseToenemend aandeel meergezinswoningen
De toename van het aandeel meergezinswoningen zal doorzetten. In 2003 was 27,5% van de gereedgekomen woningen een meergezinswoning. Verwacht wordt dat dit aandeel in 2012 is opgelopen naar 42,2%. De belangrijkste oorzaak hiervan is het groeiende aandeel huurwoningen, waarvan circa tweederde bestaat uit meergezinswoningen. De toename van het aandeel meergezinswoningen gaat vooral ten koste van vrijstaande en rijtjeswoningen. Deze woningtypen dalen van respectievelijk 17,7% en 43,2% in 2003 naar 10,7% en 37,3% in 2012.

Gereedmeldingen 2009 botsen met marktsentiment
Het aantal gereedmeldingen in 2009 is volgens het CBS uitgekomen op bijna 83.000. Tot en met november was er nog sprake van een cumulatieve daling van 2,8% ten opzichte van 2008. In december, gebruikelijk de maand met de meeste gereedmeldingen, is een onwaarschijnlijk hoog aantal gereedmeldingen van 22.750 geregistreerd. Hierdoor noteren de gereedmeldingen in 2009 tegen alle verwachtingen in het hoogste aantal in de afgelopen tien jaar.
De 83.000 gereedgemelde woningen stroken echter niet met de ontwikkeling van bouwrelevante indicatoren, maar vooral ook niet met het sentiment in de markt. Normaal gesproken vormen de gereedmeldingen een goede indicator voor de bouwconjunctuur. Dat is nu niet het geval. De gereedmeldingen zijn niettemin een administratieve statistiek: het meet wat gemeenten hebben opgegeven als gereed. Daarentegen komen in de woningbouwproductiecijfers de gedaalde bouwomzetten door de lastige marktomstandigheden wel tot uiting. Het negatieve sentiment wordt ook beïnvloed door andere sectoren dan de woningnieuwbouwmarkt. Tevens zullen concurrentiedruk en prijsdalingen van invloed zijn op de omzet en het gevoel binnen de markt. Daarnaast kan het aandeel meergezinswoningen een rol spelen. In meergezinswoningen hoeft namelijk een kleinere hoeveelheid materialen verwerkt te worden dan in eengezinswoningen.

Broos herstel economie
Bij deze prognoses past voorzichtigheid. De cijfers zijn gebaseerd op de verwachting dat de economie en de woningmarkt zich in 2010 langzaam herstellen. Beide vertonen beterschap, maar dit is echter fragiel. De woonconsument herstelt momenteel van een enorme vertrouwenscrisis. Ook de discussie rondom afschaffen van de hypotheekrenteaftrek kan het sentiment sterk beïnvloeden.

vrijdag 9 april 2010

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2010

Aantal woningverkopen stijgt landelijk met gemiddeld 14,7 procent, maar 1/3 van de woningen staat meer dan een jaar te koop.

De cijfers van de Nederlandse woningmarkt van het eerste kwartaal van 2010 zijn vandaag bekend gemaakt door de NVM.

Enkele landelijke gegevens:
Ten opzichte van een jaar geleden zijn er 14,7% meer woningen verkocht. Dat was ook hard nodig na de enorme dip in 2009.
De gemiddelde woningprijs ligt nu op € 232.000, een stijging van 0,4% t.o.v. het laatste kwartaal van 2009.
In het algemeen zijn er positieve geluiden, maar een kanttekening is wel dat een woning nog steeds erg lang te koop staat. Zo’n 30 % van de woningen staat langer dan een jaar te koop. Het grootste deel hiervan is opgebouwd in crisis-jaar 2009. een resultaat hiervan is dat een koper nu kan kiezen uit 17 woningen, terwijl dit voor de crisis rond de 7 lag. Evenwicht in de markt is te vinden bij zo’n 11 woningen per koper.  
Met name in het hogere segment liggen de prijzen 15 tot 20 % te hoog. dit resulteert in weinig verkopen in deze prijsklasse.
Ger Hukker, voorzitter van de NVM, geeft aan dat de discussie inzake de hypotheekrenteaftrek op een zeer ongunstig moment komt. De broze woningmarkt is zich licht aan het herstellen. Een politieke discussie over de hypotheekrenteaftrek komt de markt niet ten goede. Consumenten zoeken zekerheid.

Oss en Uden/Veghel versus de landelijke cijfers:
De prijs per m2 van de huizen ligt in Oss lager dan het landelijk gemiddelde ( € 1774 vs € 2070). Oss is relatief goedkoop in de regio. Het aantal verkopen stijgt dan ook met 26,7% vergeleken met het 1e kwartaal van vorig jaar bij een lichte prijsstijging van 0,5 %.
De prijs per m2 van de huizen ligt in Uden/Veghel ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde ( € 2026 vs € 2070). Uden en Veghel zijn relatief duur in de regio. Het aantal verkopen blijft dan ook gelijk met een lichte prijsdaling van 0,3%.

De landelijke gemiddelde verkooptijd ligt op 125 dagen.
De verkooptijden in Oss zijn opgelopen van 165 naar 196 dagen gemiddeld. In Uden/Veghel van 125 naar 175 dagen gemiddeld.

Bel voor meer uitleg naar Theo Heus, NVM makelaar en bestuurslid van de NVM Afd. Brabant Noord-Oost 0412-692700.
Meer informatie en interessante statistieken: http://tinyurl.com/y8zf7eo