vrijdag 12 maart 2010

WOZ bezwaar? Nu kan het nog.

Bekijk uw WOZ-beschikking 2010 kritisch
De WOZ-beschikking voor het jaar 2010 is inmiddels afgegeven door de Gemeente. De WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Bekijk uw WOZ-waarde 2010 kritisch, zodat u waar nodig, tijdig bezwaar kunt maken.

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor:- de inkomstenbelasting voor de bepaling van het eigenwoningforfait respectievelijk het vaststellen van waarden van Box-3 woningen;
- het bepalen van de afschrijving van onroerende zaken die worden gebruikt door ondernemingen;
- de gemeentelijke onroerendzaakbelasting; en
- de waterschapsheffingen.

Voor de WOZ-waarde 2010 wordt het waardepeil van het object per 1 januari 2009 gebruikt. Let op: mede door de crisis kan de WOZ-waarde te hoog zijn vastgesteld.
Ga na of de Gemeente de WOZ-waarde van uw pand(en) correct heeft vastgesteld.

Bezwaar maken
Wanneer u bezwaar wilt maken tegen de WOZ-beschikking dient u dit binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking te doen. Het is niet mogelijk om de WOZ-waarde op een later tijdstip alsnog ter discussie te stellen. Om te beoordelen of een WOZ-waarde niet te hoog is, kunt u o.a. gebruik maken van:
- Het kosteloos bij de gemeente op te vragen taxatierapport;
- Een ander recent taxatierapport;
- De gemiddelde koopsom van woningen in de omgeving, te vinden via de volgende internetsite van het Kadaster: www.vindjeeigenhuis.nl;
- De aankoopprijs van de woning (mits vanaf januari 1995) te indexeren met de Prijsindex bestaande woningen (te vinden via www.kadaster.nl, onderdeel ‘waarde berekenen’ met als peildatum januari 2009);
- De verzamelde rechtspraak op de volgende internetsites: www.eigenhuis.nl

Wet waardering onroerende zaken
Het maken van bezwaar is slechts mogelijk wanneer de afwijking tussen de WOZ-waarde en de naar uw mening juiste waarde, groter is dan een bepaalde toegestane marge. De toegestane marge is afhankelijk van de WOZ-waarde van een pand.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten