woensdag 31 maart 2010

Open Huizen Dag succesvol: ruim 135.000 bezoekers

Vertrouwen en waardebehoud woningmarkt uitgangspunten.

Markt voor starters trekt aan; prijzenstijging op de loer

Nieuwegein, 27 maart - De Open Huizen Dag van de NVM is wederom succesvol verlopen. Ruim 45.000 woningen die bij NVM-makelaars te koop staan waren vrijblijvend te bezichtigen. Woningzoekenden konden zich zo in één dag oriënteren op aanbod en prijs, zonder afspraak of verplichtingen.

Uit een eerste bliksemenquête onder NVM-leden heeft de Open Huizen Dag van afgelopen zaterdag naar schatting circa 135.000 bezoekers getrokken. Gemiddeld kreeg een woning circa 3 bezoekers. Een op de 5 openstaande huizen kreeg echter geen bezoek. Tijdens de Open Huizen Dag werd duidelijk dat de politieke discussie over de hypotheekrenteaftrek de potentiële koper sterk bezig houdt.

Persoonlijke bezichtiging
NVM-voorzitter Ger Hukker: ‘Door het grote aantal deelnemende woningen konden potentiële kopers eenvoudig thuis een route uitstippelen om vervolgens op hun gemak een aantal huizen te bekijken, de sfeer te proeven en prijzen te vergelijken. Een persoonlijke bezichtiging geeft een betrouwbaarder beeld dan alleen oriënteren via internet.’

Snellere verkoop
Uit een onlangs door de NVM gehouden onderzoek blijkt dat woningen die meedoen aan de NVM Open Huizen Dag, sneller worden verkocht. Het onderzoek werd gehouden onder de deelnemers en niet-deelnemers van de laatste Open Huizen Dag, op 10 oktober 2009.
In totaal staan er op dit moment circa 170.000 woningen te koop in Nederland, waarvan de overgrote meerderheid (130.000 woningen ) via een NVM-verkoopmakelaar wordt aangeboden.

Integrale hervorming
NVM-voorzitter Hukker: ‘Na een zwaar 2009 zien we nu toch weer duidelijk trekjes van een voorzichtig aantrekkende markt. Dat is goed, het vertrouwen lijkt zich te herstellen.’

De NVM-voorzitter maakt zich zorgen over het behoud van het prille vertrouwen en de verdere groei. Hukker: ‘Waar we nu enorm voor moeten waken is dat politieke discussies over de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek het vertrouwen van de consument doet afnemen. Als NVM hebben we steeds gepleit voor een integrale hervorming van de woningmarkt. Dus kijken naar de koop- en de huurmarkt en ervoor zorgen dat die beter op elkaar aansluiten. Dat dit zal leiden tot aanpassingen spreekt voor zich. Vertrouwen en waardebehoud van de woningmarkt moeten daarin uitgangspunten zijn. Daarin past dus niet een eenzijdige discussie over afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. We zullen de woningmarkt in z’n totaliteit onder de loep moeten nemen en voor eventuele aanpassingen ook ruim de tijd moeten nemen.’

Starters
Volgens de NVM is het momenteel juist interessant voor starters om een huis te kopen. Er zijn diverse stimuleringsregelingen en de rentestand is vooralsnog aantrekkelijk. NVM-woordvoerder Roeland Kimman denkt dat starters niet te lang moeten wachten. ‘Vooral als het economisch zo door blijft gaan, is wachten niet erg handig. Vooral de onderkant van de markt gaat op dit moment behoorlijk snel en zijn prijsstijgingen te verwachten.’ Daarbij raken de subsidiepotjes snel leeg.

De Open Huizen Dag wordt twee keer per jaar georganiseerd. De volgende landelijke NVM Open Huizen Dag is zaterdag 9 oktober 2010
In de tussentijd houden verkopers van Woonregisseurs iedere zondag open huis van 13-15 uur, kijk hier

Geen opmerkingen:

Een reactie posten