dinsdag 23 maart 2010

Let op de courtage van uw makelaar

Weet u of uw makelaar in of exclusief BTW rekent?

Hoofdregel is: De courtage is inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

In de opdracht tot dienstverlening worden de door opdrachtgever en makelaar gemaakte afspraken vastgelegd. In de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM (tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis) is hierover het volgende opgenomen:

Het algemene aanbod van de makelaar aan de consument bevat een duidelijke omschrijving van de dienstverlening. Het bevat tevens het honorarium voor de dienstverlening. De makelaar dient het uiteindelijke persoonlijk aanbod schriftelijk vast te leggen in een opdrachtformulier (art. 3 lid 1, 2 en 3).

In de Wet op de omzetbelasting 1968 is een verbod opgenomen om aan anderen dan ondernemers goederen en diensten aan te bieden tegen prijzen met zodanige aanduidingen, dat de omzetbelasting niet in de prijs zou zijn begrepen (art. 38 Wet OB).

Het doel van art. 38 Wet OB:
- de verplichting is in het belang van de consument. De consument weet waar hij aan toe is.
- de concurrentieverhoudingen zijn gediend bij uniformiteit.

Indien een ondernemer het verbod overtreedt kan hij worden gestraft met een geldboete van
€ 7.600,- (art. 42 Wet OB).

Het uitgangspunt van de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM is dat de courtage inclusief BTW is, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het anders overeenkomen, een courtage exclusief BTW, is niet uitgesloten in de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten