dinsdag 16 februari 2010

Gelukkig kunnen we alles zelf nog!

Senioren willen vooral prettig wonen. Met zorg op maat als dat nodig is. De ouderen van nu hebben een zeer uitgesproken voorkeur om zelfstandig te blijven.
Als second-best oplossing wordt verhuizen naar een appartement gezien, al dan niet in een (kleinschalig) seniorencomplex. De voorkeuren van ouderen in wonen en zorg zijn de afgelopen decennia veranderd. Welke voorkeuren hebben senioren nu zelf voor hun wooncarrière? En aan welke diensten en zorg hebben zij behoefte en wat betekent dat voor de manier waarop zorg verzekerd wordt? USP Marketing Consultancy heeft in samenwerking met DIA Advisering & Management eind 2009 een onderzoek uitgevoerd onder senioren. De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn:

* Senioren zullen in de toekomst nog langer zelfstandig blijven wonen, ook bij een toegenomen zorgvraag. Dan is er de voorkeur voor zelfstandig wonen in een appartementen- of seniorencomplex, liever dan in het verzorgings- of verpleeghuis. Binnen twintig jaar zal nog maar 1 op de 25 van de 65-plussers intramuraal wonen.

* In de nieuwbouwopgave voor de komende jaren is het verstandig meer aandacht aan de woonwensen van ouderen te besteden. In de komende 30 jaar neemt het aantal 65-plussers met 1,5 miljoen mensen toe. Belangrijke aandachtspunten in die bouwopgave zijn: toegankelijke appartementen, substantieel aandeel huurwoningen, betaalbaarheid, beperkte schaal van het aantal woningen per complex en kleinschalige intramurale woonzorg.

* Woon- en zorgaanbieders moeten meer aandacht besteden aan het aanbod van diensten en zorg in een wijk als daar veel senioren (komen te) wonen. Het diensten- en zorgaanbod in wooncomplexen met veel senioren dient veel meer aandacht te krijgen. De economische betekenis van de vraag naar diensten wordt nog sterk onderschat. Zowel in de wijk als in wooncomplexen moeten woon- en zorgaanbieders veel beter bereikbare, vaste aanspreekpunten inbedden. Daarmee kan het economisch draagvlak voor de infrastructuur van diensten en zorg aanzienlijk worden versterkt.

* De voorlichting over welke AWBZ-zorg beschikbaar is (zorgzwaartepakketten, volledig pakket thuis of intramurale woonzorg), behoeft dringend verbetering en meer bekendheid onder ouderen. Daarnaast dienen ouderen een grotere keuzevrijheid in de vorm van de verzekeringsaanspraken te krijgen. Zij moeten zelf kunnen beslissen of de zorg in natura of in geld wordt verstrekt en niet de verzekeraar. De contracteerplicht die de verzekeraars met de zorgaanbieders hebben, stimuleert tot intramuraal wonen en is een rem op de verbreding van de zorg thuis. De vraag van de klanten/cliënten zelf staat nog steeds onvoldoende centraal.

Bron: USP Marketing Consultancy BV

Geen opmerkingen:

Een reactie posten