vrijdag 15 januari 2010

Is jouw VvE al ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?

Inschrijfplicht VvE bij Kamer van Koophandel

Bestuurders van VvE's kunnen persoonlijk worden aangesproken als de vereniging niet is ingeschreven in het Handelsregister. Boetes zijn hoog.

Ruim 37.000 VvE's geregistreerd
Begin 2010 hebben ruim 37.000 Verenigingen van Eigenaars (VvE's) zich geregistreerd in het Handelsregister. Dit is circa 31% van de ongeveer 118.000 VvE's in Nederland.
Dit perentage is laag omdat nog niet alle VvE's een brief hebben ontvangen. Zo'n 30.000 VvE's ontvangen begin 2010 alsnog een brief met het verzoek zich in te schrijven. Daarna ontvangen alle VvE's die zich niet hebben ingeschreven nog een herinnering.


Een aantal vragen en antwoorden rondom de inschrijfplicht van de Vereniging van Eigenaren (bron: Eigen Huis)

Moet een Vereniging van Eigenaren (VvE) zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK)?

Ja, vanaf 1 juli 2008 hebben alle VvE's de wettelijke verplichting om zich in te schrijven in het handelsregister bij de KvK.

Wat gebeurt er als de VvE zich niet inschrijft bij de Kamer van Koophandel?
Tot en met 31 december 2009 hebben VvE's de tijd om aan hun inschrijvingsplicht te voldoen. Als na deze datum niet aan deze plicht is voldaan, is de VvE in overtreding en kan een geldboete van maximaal € 16.750 worden opgelegd of een gevangenisstraf van maximaal 6 maanden. De verwachting is dat banken VvE's om een uittreksel uit het handelsregister zullen vragen als de VvE bijvoorbeeld een bankrekening wil openen of de tekeningsbevoegdheid wil wijzigen.
Wat geldt er voor een VvE die wordt opgericht na 1 juli 2008?
Een VvE die wordt opgericht na 1 juli 2008 is direct inschrijfplichtig. Voor deze VvE's geldt dus niet de inschrijftermijn zoals genoemd in bovenstaande vraag.

Waarom moet een VvE zich inschrijven in het handelsregister?
De wetgever wil dat het handelsregister een zo compleet mogelijk overzicht biedt van ondernemingen en rechtspersonen in Nederland. Een VvE is een rechtspersoon. Een VvE behartigt de belangen van de gezamenlijke appartementseigenaren en neemt deel aan het economisch verkeer. Daarbij gaat het vaak om grote bedragen. Zo is de notaris bij verkoop van een appartement verplicht financiële gegevens bij het bestuur op te vragen. Vaak is moeilijk te achterhalen wie de bestuurders zijn. Door de verplichte inschrijving van VvE's (waaronder het bestuur) wordt dit gemakkelijker.

Hoe schrijf ik een VvE in bij de Kamer van Koophandel (KvK)?
VvE's die bij het Kadaster staan ingeschreven, worden naar verwachting vanaf maart 2009 door de KvK benaderd. Wordt uw VvE niet benaderd, neem dan zelf contact op met de KvK in uw regio. De VvE kan overigens bij elke KvK worden ingeschreven.

Wie moet de VvE inschrijven?
Het bestuur van de VvE is verplicht de VvE in te schrijven en wijzigingen door te geven.

Welke gegevens moeten worden ingeschreven?
De officiële naam van de VvE (opgenomen in de splitsingsakte)
Het post- en bezoekadres
De datum van oprichting van de VvE
De persoonlijke gegevens van iedere bestuurder, de datum waarop hij/zij in en uit functie is getreden en zijn/haar bevoegdheid de VvE alleen of gezamenlijk te vertegenwoordigen.
Welke gegevens kunnen worden ingeschreven?
Gegevens over gevolmachtigden: persoonlijke gegevens van de gevolmachtigde en inhoud van de volmacht.

Zijn er kosten verbonden aan de inschrijving?

Ja, voor de inschrijving in het handelsregister moet de VvE een jaarlijkse bijdrage betalen. Deze heffing is door het ministerie van Economische Zaken vastgesteld. Een VvE moet hetzelfde betalen als een 'gewone' vereniging, namelijk € 26,14 euro per jaar (prijspeil 2009).
Het bestuur van de VvE is gewisseld. Moet dat worden ingeschreven? Binnen welke termijn?
Ja, deze wijziging moet bij de Kamer van Koophandel worden gemeld. Dit moet binnen één week nadat de bestuurderswisseling heeft plaatsgevonden.


Wat kan ik doen als de VvE niet is/wordt ingeschreven?
Een appartementseigenaar kan niet zelf de VvE laten inschrijven. Alleen het bestuur is daartoe bevoegd. Eventueel kan de Kamer van Koophandel (KvK) ambtshalve tot inschrijving overgaan als er voldoende gegevens over de VvE bekend zijn. De KvK zal een inschrijving van een onbevoegde weigeren. Wel is de bestuurder aansprakelijk voor het niet naar behoren uitvoeren van zijn taak.

1 opmerking:

  1. Wordt een VvE gezien als bedrijf ja? Omdat het ingeschreven bij de kvk moet staan?

    BeantwoordenVerwijderen