dinsdag 26 januari 2010

Marktaandeel huizensites: Funda onbedreigd aan kop


TILBURG - De strijd tussen de Nederlandse huizensites lijkt beslist. Na jaren van verwoede strijd blijkt Funda haar voorsprong op de concurrenten behouden te hebben: al meer dan een jaar verloopt zes van de tien zoekacties via deze website. De drie belangrijkste concurrenten behielden of verstevigden hun positie, maar blijven wel op grote afstand van Funda. De overige website leiden een marginaal bestaan.

Dat blijkt uit onderzoek van de website woonnieuws.nl, dat jaarlijks een lijst van de twintig meest gebruikte huizensites publiceert. De tweede website van Nederland is jaap.nl, gevolgd door huizenzoeker.nl en huislijn.nl. Alle andere huizensites opereren in de marge.

De cijfers tonen aan dat vernieuwing noodzakelijk is om mee te blijven doen. Sites die veel verbetering hebben doorgevoerd, zoals miljoenhuizen.nl, jaap.nl en zuka.nl, groeiden. Sites die niet innoveren zien hun marktaandeel afnemen. Vooral de sites zoekallehuizen.nl en moviq.nl, beiden eigendom van de Rabobank, verloren fors terrein. Gezamenlijk leverden ze 4% in.

Ten opzichte van de lijst van vorig jaar ontbreekt brixter.nl, een kortstondig initiatief van de Telegraaf Media Groep. Dit initiatief vond geen aansluiting bij de markt. Een deel van de site is inmiddels opgegaan in jaap.nl. Ook voor dimo.nl dreigde het doek te vallen, maar de site heeft een doorstart gemaakt.

Uit de lijst valt verder op te maken dat makelaarsformules niet in staat zijn om zelfstandig een succesvolle huizensite op te zetten. Hypodomus, Garantiemakelaars, ERA, VBO en RE-Max zagen allen hun aandeel verder slinken. Ook de gespecialiseerde nieuwbouwsites deden het niet goed. Hun gezamenlijke marktaandeel blijkt het afgelopen jaar gekrompen.

Na jaren van felle strijd en rechtzaken rondom huizensites, verwacht Woonnieuws.nl in 2010 geen spectaculaire ontwikkelingen meer. De strijd om de tweede site van Nederland zal gaan tussen jaap.nl en het relatief nieuwe huizenzoeker.nl, dat in 2008 een stevige positie heeft veroverd. Verder kan de aangekondigde komst van Google op de huizenzoekmarkt nog verandering brengen, maar de impact daarvan lijkt voor het komend jaar nog beperkt.De verliezende sites zoals zoekallehuizen.nl, moviq.nl en dimo.nl zullen volgens woonnieuws.nl langzaam decimeren of verdwijnen.

Bron: Woonnieuws.nl De complete lijst van huizensites is te lezen op woonnieuws.nl.

vrijdag 15 januari 2010

Is jouw VvE al ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?

Inschrijfplicht VvE bij Kamer van Koophandel

Bestuurders van VvE's kunnen persoonlijk worden aangesproken als de vereniging niet is ingeschreven in het Handelsregister. Boetes zijn hoog.

Ruim 37.000 VvE's geregistreerd
Begin 2010 hebben ruim 37.000 Verenigingen van Eigenaars (VvE's) zich geregistreerd in het Handelsregister. Dit is circa 31% van de ongeveer 118.000 VvE's in Nederland.
Dit perentage is laag omdat nog niet alle VvE's een brief hebben ontvangen. Zo'n 30.000 VvE's ontvangen begin 2010 alsnog een brief met het verzoek zich in te schrijven. Daarna ontvangen alle VvE's die zich niet hebben ingeschreven nog een herinnering.


Een aantal vragen en antwoorden rondom de inschrijfplicht van de Vereniging van Eigenaren (bron: Eigen Huis)

Moet een Vereniging van Eigenaren (VvE) zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK)?

Ja, vanaf 1 juli 2008 hebben alle VvE's de wettelijke verplichting om zich in te schrijven in het handelsregister bij de KvK.

Wat gebeurt er als de VvE zich niet inschrijft bij de Kamer van Koophandel?
Tot en met 31 december 2009 hebben VvE's de tijd om aan hun inschrijvingsplicht te voldoen. Als na deze datum niet aan deze plicht is voldaan, is de VvE in overtreding en kan een geldboete van maximaal € 16.750 worden opgelegd of een gevangenisstraf van maximaal 6 maanden. De verwachting is dat banken VvE's om een uittreksel uit het handelsregister zullen vragen als de VvE bijvoorbeeld een bankrekening wil openen of de tekeningsbevoegdheid wil wijzigen.
Wat geldt er voor een VvE die wordt opgericht na 1 juli 2008?
Een VvE die wordt opgericht na 1 juli 2008 is direct inschrijfplichtig. Voor deze VvE's geldt dus niet de inschrijftermijn zoals genoemd in bovenstaande vraag.

Waarom moet een VvE zich inschrijven in het handelsregister?
De wetgever wil dat het handelsregister een zo compleet mogelijk overzicht biedt van ondernemingen en rechtspersonen in Nederland. Een VvE is een rechtspersoon. Een VvE behartigt de belangen van de gezamenlijke appartementseigenaren en neemt deel aan het economisch verkeer. Daarbij gaat het vaak om grote bedragen. Zo is de notaris bij verkoop van een appartement verplicht financiële gegevens bij het bestuur op te vragen. Vaak is moeilijk te achterhalen wie de bestuurders zijn. Door de verplichte inschrijving van VvE's (waaronder het bestuur) wordt dit gemakkelijker.

Hoe schrijf ik een VvE in bij de Kamer van Koophandel (KvK)?
VvE's die bij het Kadaster staan ingeschreven, worden naar verwachting vanaf maart 2009 door de KvK benaderd. Wordt uw VvE niet benaderd, neem dan zelf contact op met de KvK in uw regio. De VvE kan overigens bij elke KvK worden ingeschreven.

Wie moet de VvE inschrijven?
Het bestuur van de VvE is verplicht de VvE in te schrijven en wijzigingen door te geven.

Welke gegevens moeten worden ingeschreven?
De officiële naam van de VvE (opgenomen in de splitsingsakte)
Het post- en bezoekadres
De datum van oprichting van de VvE
De persoonlijke gegevens van iedere bestuurder, de datum waarop hij/zij in en uit functie is getreden en zijn/haar bevoegdheid de VvE alleen of gezamenlijk te vertegenwoordigen.
Welke gegevens kunnen worden ingeschreven?
Gegevens over gevolmachtigden: persoonlijke gegevens van de gevolmachtigde en inhoud van de volmacht.

Zijn er kosten verbonden aan de inschrijving?

Ja, voor de inschrijving in het handelsregister moet de VvE een jaarlijkse bijdrage betalen. Deze heffing is door het ministerie van Economische Zaken vastgesteld. Een VvE moet hetzelfde betalen als een 'gewone' vereniging, namelijk € 26,14 euro per jaar (prijspeil 2009).
Het bestuur van de VvE is gewisseld. Moet dat worden ingeschreven? Binnen welke termijn?
Ja, deze wijziging moet bij de Kamer van Koophandel worden gemeld. Dit moet binnen één week nadat de bestuurderswisseling heeft plaatsgevonden.


Wat kan ik doen als de VvE niet is/wordt ingeschreven?
Een appartementseigenaar kan niet zelf de VvE laten inschrijven. Alleen het bestuur is daartoe bevoegd. Eventueel kan de Kamer van Koophandel (KvK) ambtshalve tot inschrijving overgaan als er voldoende gegevens over de VvE bekend zijn. De KvK zal een inschrijving van een onbevoegde weigeren. Wel is de bestuurder aansprakelijk voor het niet naar behoren uitvoeren van zijn taak.

donderdag 14 januari 2010

Vers van de pers! Woningmarktcijfers 4e kwartaal

Onderstaand de woningmarktcijfers gemiddeld voor Nederland van de NVM.
Voor ons van belang zijn natuurlijk de regionale cijfers.
Daaruit blijkt dat in Brabant Noordoost de prijzen t.o.v. het vorige kwartaal met 1,7% gedaald zijn en t.o.v. dezelfde periode vorig jaar zelfs 3,6 %.
T.o.v. 1,5 jaar geleden zijn de prijzen in Brabant Noordoost zelfs met 6,7% gedaald.

Bron: NVM

Woningmarkt krabbelt langzaam op in vierde kwartaal
14.1.2010

Aantal woningverkopen bijna 5 procent hoger. Dure segment blijft moeizaam. Voor 2010 prognose: geen prijsstijging.
In het vierde kwartaal van 2009 zijn 4,8 procent meer woningen verkocht dan in het voorgaande kwartaal. In totaal werden bijna 34.000 woningen verkocht door NVM- en niet NVM-makelaars. De prijs van de gemiddelde woning is eveneens licht gestegen met 0,4 procent en bedraagt 228.000 euro. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) in haar analyse van de woningmarkt over het vierde kwartaal van 2009, die vandaag is gepresenteerd.

De nieuwste kwartaalcijfers die de NVM uitgeeft, zijn voorlopig.

Licht herstel
De stijging van het aantal verkopen in het vierde kwartaal met 4,8 procent is vooral toe te schrijven aan de sterk toegenomen verkoop van appartementen. Ook zijn er wat meer grotere, dure woningen verkocht.
NVM-voorzitter Ger Hukker: ‘Daarmee lijkt de woningmarkt langzaam op te krabbelen na een moeizaam jaar. Maar we zijn nog lang niet terug op het niveau van 2008, waarin het aantal transacties af nam van ruim 182.000 verkochte huizen in 2008 naar een totaal aantal van ongeveer 125.000 woningen in 2009.’
Met een lichte prijsstijging in het vierde kwartaal van 0,4 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal, is de gevreesde prijzenval in 2009 al met al redelijk binnen de perken gebleven.
Hukker: ‘De prijsdaling voor 2009 is uitgekomen op 2 procent, terwijl we op 5 procent hadden gerekend. Voor de koper is dit prima, want voor 2 procent minder kosten heeft hij bovendien meer waar voor zijn geld . En voor verkopers valt het verlies mee.
De gevoelstemperatuur van de prijsdaling was in 2009 blijkbaar groter dan de daadwerkelijke prijsdaling.’

15 procent meer verkopen in 2010
Voor 2010 rekent de NVM op een verdere stabilisering van de markt. Hukker: ‘We verwachten voor 2010 een herstel van het aantal transacties op een niveau dat 15 procent hoger ligt dan 2009. Dat zijn zo’n 140.000 transacties in 2010. Dat is op zich hoopgevend, maar vergeleken met het hoogtepunt van de woningmarkt in het tweede kwartaal van 2006 (toen er 215.000 transacties plaatsvonden) ligt het aantal transacties dan nog wel ruim 30 procent lager.’

De NVM verwacht voor 2010 een stabilisatie van de prijs. Sinds de financiële crisis in september 2008 zijn de huizenprijzen met 5,6% gedaald. Hukker: ‘Voor 2010 verwachten we een neutraal prijsniveau. Geen al te grote schommelingen meer. Dat is op zich goed voor het vertrouwen in de markt. Waarbij wel moet worden opgemerkt dat met name in het hogere segment nog veel woningen te koop staan en daar nog prijscorrecties voor de hand liggen.

Er staan op dit moment totaal bijna 175.000 koopwoningen te koop. Daarvan staat bijna 30 procent langer dan 1 jaar te koop. Hukker: ‘We kunnen echt spreken van een kopersmarkt. Veel kopers blijven de markt aftasten. De huizenverkopers kunnen daar soms maar moeilijk aan wennen en blijven vaak te lang vasthouden aan de vraagprijs. Ze hopen dat het prijsniveau op korte termijn weer terugkeert op het oude niveau, maar die verwachting is niet realistisch. Wat we zien, is dat scherp geprijsde woningen sneller worden verkocht.’
De looptijd van het aanbod is in het vierde kwartaal van 2009 verder gestegen tot gemiddeld 213 dagen.

Regionale verschillen goed zichtbaar
Ook in het vierde kwartaal van 2009 zijn de verschillen tussen de regio’s goed zichtbaar. De regio’s laten uitschieters naar boven en beneden zien. Zo zijn de prijzen in de Zeeuwse regio en Amsterdam sterk gestegen, met respectievelijk 5,3% en 3,9%. Almere en Eindhoven lieten een prijsdaling zien van respectievelijk -7,2% en -4%. De prijs van de gemiddelde verkochte woning is in het vierde kwartaal van 2009 in bijna alle regio’s gedaald. Alleen in Zuid-Limburg en Den Haag zijn de woningprijzen gestegen. De grootste dalingen waren in Almere, Eindhoven en Zutphen, respectievelijk -9,9%, -7,2% en -5,6%.

Meer informatie en interessante statistieken: http://ow.ly/Wlxv

woensdag 6 januari 2010

Fiscale veranderingen voor eigen woningbezitters per 2010

(Bron: Eigenhuis)

In 2010 wijzigen een aantal belastingregels voor kopers of bezitters van een eigen woning. Vereniging Eigen Huis heeft de belangrijkste fiscale wijzigingen voor u op een rij gezet. Het betreft veranderingen in de inkomstenbelasting, het successierecht, de overdrachtsbelasting en de omzetbelasting (btw).
InkomstenbelastingDe belangrijkste wijziging in de inkomstenbelasting is dat de bijleenregeling is vereenvoudigd. Met name voor mensen die met de bijleenregeling en de goedkoperwonenregeling te maken hebben, is deze vereenvoudiging van belang. Lees meer over de
wijziging in de bijleenregeling
Tijdelijke verhuur oude woning eenvoudigerVerder kunt u uw te koop staande woning nu makkelijker tijdelijk verhuren. Gedurende de periode dat u de woning verhuurt, valt deze in box 3 en heeft u geen recht op renteaftrek. Mocht de woning echter daarna weer leeg in de verkoop komen, dan kunt u onder omstandigheden weer renteaftrek claimen. Dat is het geval als u op grond van de oorspronkelijke verhuisregeling en de bijbehorende termijnen nog recht zou hebben op renteaftrek. Lees meer in het dossier Tijdelijke verhuur
SuccessierechtIn het successierecht is er dit jaar veel gewijzigd. Zo zijn de tarieven over het algemeen lager en zijn er ook minder tariefschijven. De meeste vrijstellingen zijn verhoogd. Er verandert met name veel voor ongehuwd samenwonenden en meerrelaties. Daarnaast worden sommige vruchtgebruiksituaties minder gunstig behandeld als onder het oude successierecht. Tarieven successie- en schenkingsrecht omlaag
OverdrachtsbelastingDe vrijstelling van overdrachtsbelasting voor de verkrijging van rijksmonumenten die vanaf 1 mei 2009 ook voor particulieren gold (en daarvoor alleen voor rechtspersonen), vervalt per 1 januari 2010. Zowel particulieren als rechtspersonen betalen dus per 1 januari 2010 overdrachtsbelasting bij de verkrijging van monumenten. De vrijstelling wordt vervangen door zogenaamde doelgerichte subsidies. Als hier meer over bekend is, dan zullen wij u daarover informeren.
Vrijstelling overdrachtsbelasting voor aankoop monumentenpand vervalt
Omzetbelasting (btw)Het schilderen en stukadoren van woningen van twee jaar of ouder wordt goedkoper. Het btw-tarief voor deze werkzaamheden is verlaagd van 19% naar 6%. Voorheen gold dit lage btw-tarief alleen voor schilder- en stukadoorswerkzaamheden aan woningen ouder dan 15 jaar. Daarnaast vallen isolatiewerkzaamheden aan woningen ouder dan 2 jaar vaak onder het lage btw-tarief. Lees meer over de verlaagde btw voor isolatiewerkzaamheden