maandag 21 januari 2019

De woningmarktcijfers NVM van 2018 zijn weer bekend

Zoals ieder kwartaal zijn kort geleden de woningmarktcijfers weer gepresenteerd door de voorzitter van de NVM.

Dan zijn de cijfers van het laatste kwartaal altijd interessant, omdat we dan het jaar met vorige jaren kunnen vergelijken.

In gemiddelden gesproken:
  1. Er zijn minder woningen verkocht
  2. De verkoopprijzen zijn gestegen
  3. De daling van het aanbod lijkt te vertragen
Voor onze regio, Brabant Noordoost zie je per plaats grote verschillen. Langzamerhand zien we dat de landelijke trend wordt gevolgd, verkooptijden korter worden.
De woningen worden soms overboden, alhoewel dat in onze streek gelukkig beperkt blijft tot een paar heel aantrekkelijke gebieden in alle kernen.

Wij hebben de gemeentelijke woningmarktcijfers voor je gratis ter beschikking.

Mail ons, geef je gemeente door en wij zorgen voor je gratis overzicht.woensdag 17 mei 2017

Duidelijke tarieven voor makelaarsWoonregisseurs makelaar Oss goedkoop huis verkopen Oss


De minister heeft kort geleden geantwoord op kamervragen.

Daarbij heeft hij aangegeven dat hi jwil dat makelaars duidelijkere tarieven op hun site vermelden.

Woonregisseurs doet dat al jaren!


Een ding is zeker: Woonregisseurs is altijd goedkoper dan idere andere makelaar in onze regio. En de promotie van je huis is helemaal top, met professionele foto's, interactieve plattegronden en Facebookreclame.

Wil je meer weten? Kom een keertje op de koffie!


maandag 4 juli 2016

De redenen waarom een makelaar niet duur hoeft te zijn

Geld besparen op je makelaar?

Waarom zou een makelaar nog duur moeten zijn?

De makelaarstarieven zijn ontstaan in de Gouden Eeuw. Makelen was het beroep waarbij een bemiddelaar ervoor zorgde dat 2 partijen die elkaar meestal niet kenden, maar die wel veel aan elkaar konden hebben via het netwerk van de makelaar bij elkaar werden gebracht en met elkaar de best mogelijke deal sloten die waarschijnlijk op een andere wijze nooit tot stand was gekomen.
Het geheim en het goud van de makelaar was zijn netwerk.
Tegenwoordig kunnen, zeker op woninggebied, alle partijen elkaar gemakkelijk vinden via het internet. Vrijwel alle te koop of te huur staande woningen staan op Funda.

De netwerkfunctie is tegenwoordig een heel eind uitgekleed en beperkt zich tot de voorraad verkopers bij een makelaar. Dus ja, verkoop je je huis bij een grote makelaar, dan heb je een kans dat die makelaar jouw koper eerder vindt dan de koper jouw huis op Funda vindt. Maar zou die deal anders nooit tot stand zijn gekomen? En is de dienstverlening dan zo uniek dat je daar tegenwoordig nog duizenden euro's voor moet betalen? Dat vraag ik me oprecht af.

Daarnaast is alle handwerk tegenwoordig geautomatiseerd, dus heel veel uren die vroeger werden besteed aan het maken en opsturen van brochures, het maken van dure foto's, het mailen van zoekers en geïnteresseerden is tegenwoordig een fluitje van een cent.

De tijd die de makelaar na de opname nog aan je huis besteedt is beperkt tot het doen van de bezichtigingen, als je geluk hebt het nabellen van die kijkers en verder: jou geruststellen dat het allemaal wel goed komt.

De meerwaarde van je makelaar vind je volgens ons vooral bij de presentatie van je huis en bij de uiteindelijke onderhandelingen.

Courtage is een soort aanneemsom die uitgaat van de gemiddelde tijd die een makelaar aan de verkooptijd besteedt en een opslag voor winst, infrastructuur en risico.
Dat is de ene keer positief en de andere keer negatief, maar wij vinden dat het risico van de makelaar niet bij jou als verkoper hoort te liggen.

Betaal alleen voor wat je afneemt

De belangrijkste zaken die een makelaar voor je moet regelen zijn:
a. Je huis opnemen en de verkoopopbrengst en vraagprijs vaststellen
b. Zorgen voor een uitstekende promotie, waardoor je huis door zoveel mogelijk gegadigden wordt gezien
c. Zorgen voor de beste verkoopprijs door voor jou de beste deal te onderhandelen
d. Zorgen dat juridisch alles goed wordt geregeld, mededelingsplicht, voorwaarden, verkoopovereenkomst, afspraken notaris

Alle andere zaken kun je zelf. Je kunt zelf meestal heel goed een leuke verkooptekst schrijven en je kunt zelf beter dan menige makelaar de bezichtigingen doen. Tenslotte ben jij het meest enthousiast over je eigen huis.

Ik pleit voor de deeldienstmogelijkheden van Woonregisseurs. Je betaalt een opstartfee en een verkoopfee van een vast bedrag. Daarvoor wordt bijna alles geregeld behalve tekst schrijven en bezichtigingen. Wil je wel dat we extra zaken voor je regelen, dan staat daarvoor een duidelijke redelijke vergoeding vast. Daarbij heb je de veiligheid van een NVM makelaar. Uiteindelijk ben je veel minder kwijt dan bij de traditionele makelaar en, wat vooral belangrijk is, je hebt zelf de keuze hoeveel je aan je makelaar uitgeeft.

Onze verkopers waarderen ons met een 8,6 gemiddeld, dus wat let je?

Meer informatie: Contact

  

dinsdag 8 december 2015

De veranderingen voor de woningmarkt in de wetgeving voor 2016

Veranderingen per 1 januari 2016 - bron: NVM
Welke wetswijzingen vinden er plaats in 2016? Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor de vastgoedmarkt voor je op een rij.

Hypotheekrenteaftrek 2016 daalt naar 50,5
 %.
In 2016 daalt het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken met 0,5%-punt. Voor 2016 betekent dit dat het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, daalt van 51 % naar 50,5 %. Het maximale aftrekpercentage daalt elk jaar met 0,5%, tot 38% in 2041.

Loan-to-Value 2016

De Loan-to-Value daalt per 1 januari 2016 van 103% naar 102%. De Loan-to-Value is de verhouding tussen de hoogte van de lening en de marktwaarde van de woning. Kopers kunnen in 2016 een hypotheek afsluiten tot 102% van de waarde van uw woning. Tot 2018 verlaagt de overheid de Loan-to-Value stapsgewijs naar 100%. Dit betekent dat er vanaf 2018 geen hogere hypotheek meer kan worden verkregen dan de marktwaarde van het koophuis.

NHG 2016

Per 1 juli 2016 wordt de bovengrens voor een nieuwe Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verlaagd van € 245.000 naar € 225.000. Dit bedrag is inclusief bijkomende kosten, zoals notariskosten, advieskosten, borgtochtprovisie en overdrachtsbelasting. Dit betekent dat het hypotheekbedrag per 1 juli 2016 nooit meer mag zijn dan € 225.000.
De NHG stelt het percentage bijkomende kosten voor bestaande woningen en nieuwbouwwoningen standaard op 6%. Dit houdt in dat per 1 juli 2016 de koopsom plus eventuele verbouwingskosten van een bestaande woning niet meer mag bedragen dan € 212.264,-. Bij aankoop van een nieuwbouwwoning betekent dit dat de marktwaarde van de woning eveneens maximaal € 212.264,- mag bedragen.

Meer hypotheek voor tweeverdieners

Op basis van het advies van het Nibud wordt jaarlijks de maximale financieringsruimte in de regeling hypothecair krediet aangepast. Tweeverdieners krijgen iets meer financieringsruimte. Voor nader informatie over deze regeling verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/10/26/hogere-hypotheek-voor-tweeverdieners
Zie ook:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopwoning/inhoud/nieuwe-regels-hypotheek

Schenkingsvrijstelling
De tijdelijke verruimde vrijstelling tot € 100.000 is per 1 januari 2015 vervallen. Indien ouders in 2015 belastingvrij willen schenken aan een kind tussen de 18 en 40 jaar geldt de gewone normale eenmalige vrijstelling tot € 52.752. Deze eenmalige schenkingsvrijstelling gaat per 1 januari 2016 omhoog naar € 53.016. De ontvanger moet het geld wel gebruiken voor de aankoop of verbouwing van het eigen huis of de aflossing op een eigenwoningschuld.
Met ingang van 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling ten behoeve van een eigen woning verhoogd naar € 100.000. De schenking mag worden verspreid over drie achtereenvolgende jaren. De verkrijger van de schenking moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. De regeling geldt ook als niet de verkrijger maar zijn partner aan de leeftijdgrens voldoet. De eis dat de verkrijger een kind van de schenker moet zijn, vervalt in 2017. Met de schenking kunnen woningbezitters hun schuldniveau verlagen, zowel direct bij aankoop van de woning als door op de bestaande schuld af te lossen. Let op! Het Belastingplan 2016, wat onder meer de Schenkingsvrijstelling van € 100.000 regelt, moet nog door de eerste kamer goedgekeurd worden.

Vermindering overdrachtsbelasting 36 maandentermijn werkt door in 2016

Heeft verkoper een huis, kantoor of ander vastgoed gekocht* op of na 1 september 2012 tot 1 januari 2015? En verkoopt verkoper dat pand binnen 36 maanden weer door aan een ander? Dan wordt bij deze opvolgende verkrijging alleen overdrachtsbelasting berekend over de meerwaarde van het pand. De heffingsgrondslag voor de overdrachtsbelasting wordt verminderd met de eerdere betaalde koopsom. De verruimde termijn van 36 maanden is weliswaar vervallen per 1 januari 2015 maar kan nog doorwerken in 2016.
Voorbeeld
Verkoper heeft een woning op 1 november 2013 in eigendom verkregen. Verkoper besluit om de woning in 2016 te verkopen. Omdat verkoper de woning ten tijde van de 36 maanden termijn heeft aangeschaft, is deze termijn ook in 2016 nog van belang. Er kan een vermindering op de heffingsgrondslag gedaan worden als verkoper het pand uiterlijk op 1 november 2016 overdraagt. Zie ook onze eerder berichtgeving.
Let op! Door de vermindering van de heffingsgrondslag krijgt verkoper de eerder betaalde overdrachtsbelasting terug indien hij in artikel 2.2. van de NVM-koopovereenkomst de keuze maakt voor ‘wel’ en ‘niet’ doorstreept. Maak dit ook kenbaar aan koper voordat de koopovereenkomst wordt gesloten. Van rechtswege heeft koper namelijk recht op dit voordeel! Daarnaast dient verkoper het onderstaande artikel op te nemen in de koopovereenkomst:
Het bedrag dat koper aan verkoper uitkeert, wordt verminderd met een zodanig bedrag dat het totaal van het bedrag dat koper aan overdrachtsbelasting betaalt en het bedrag dat koper op grond van dit artikellid aan verkoper betaalt, gelijk is aan het bedrag dat koper aan overdrachtsbelasting zou betalen indien artikel 13 Wet op belastingen van rechtsverkeer niet van toepassing zou zijn.

*Voor de berekening van de overdrachtsbelasting is het moment van de juridische overdracht van belang en niet het ondertekenen van de koopovereenkomst.
Vormerkung 2016
Per 1 januari 2016 wordt de Vormerkung aangepast op twee punten:
  1. Wordt er derdenbeslag gelegd onder de koper ná een Vormerkung, dan kan koper aan de notaris die het transport begeleidt de koopsom betalen in weerwil van het derdenbeslag. 
  1. Wordt er beslag gelegd ná een Vormerkung op de onroerende zaak, dan wordt het beslag op de onroerende zaak na de levering geconverteerd in een beslag op het deel van de koopprijs dat de notaris onder zich houdt nadat de anterieure beslagleggers en hypotheekhouders zijn voldaan.
Btw-tarief voor renovatie weer 21%
De tijdelijke verlaging van het btw-tarief voor renovatie en herstel is per 1 juli 2015 vervallen. Thans bedraagt het tarief weer 21%.
Echter blijft het lage tarief van 6% voor een aantal zaken WEL geldig!
1. Permanent laag btw schilder- en onderhoudswerk: per 15 september 2009 geldt het lage btw van 6 procent voor schilder- en onderhoudswerk aan woningen ouder dan twee jaar (voor zowel arbeidsuren als het materiaal)
2. Permanent laag btw energiebesparend isolatiemateriaal: per 15 september 2009 geldt het lage btw-tarief van 6 procent voor het aanbrengen van energiebesparend isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan twee jaar (alleen voor arbeidsuren)
3. Permanent laag btw plaatsen van isolatieglas:per 1 januari 2014 geldt het lage btw-tarief van 6 procent voor het plaatsen van isolatieglas in woningen (alleen voor arbeidsuren)
Huurliberalisatiegrens in 2016 bevroren
De huurliberalisatiegrens bedraagt thans € 710,68. De liberalisatiegrens wordt per 1 januari 2016 voor 3 jaar bevroren. Voorheen liep de liberalisatiegrens van 1 juli in een jaar tot en met 31 juli in het volgende jaar. Huurprijzen kunnen als gevolg van de jaarlijkse verhogingen en als het puntenaantal het toestaat wel boven deze grens stijgen.
Huurtoeslaggrens in 2016 bevroren
Ook de algemene huurtoeslaggrens wordt per 1 januari 2016 voor 3 jaar bevroren. Thans bedraagt de algemene huurtoeslaggrens € 710,68 en zal ook voor 2016 € 710,68 bedragen.
Verplicht minimum bedrag VvE reservefonds
Per 1 juli 2016 moet een VvE jaarlijks tenminste 0,5 % van de herbouwwaarde in het reservefonds stoppen. Het reservefonds is sinds 2008 verplicht. Hoeveel geld er in het fonds moet zitten was nergens bepaald. Het wetsvoorstel dat de reservering regelt moet nog worden goedgekeurd door het parlement.
WOZ-waarde in 2016 openbaar
De WOZ-waarde van woningen wordt naar verwachting vanaf het najaar 2016 openbaar.

Heb je nog vragen naar aanleiding van deze wijzigingen bel gerust met 0412-692700 of mail naar info@woonregisseurs.nl